Två röda tegelbyggnder omgivna av träd, ett bostadshus och en del av en ekonomibyggnad.
Brödragården (alla byggnader syns inte på bilden). Foto Jessica Ljung, Kulturen.

Gården med sina tegelbyggnader från början av 1900-talet kallas idag för Brödragården, efter de tre bröderna Alrik, Einar och Gunnar. De tre bodde på och drev gården tillsammans under 1900-talet.

Det nuvarande bostadshuset byggdes 1907, av gårdens dåvarande ägare Elna Nilsson. Hennes systerson Per Jönsson och hans hustru Ingri arrenderade då gården, och köpte den 1910. Paret hade fyra barn: Alrik, Gunnar, Einar och Anna.

De tre bröderna bodde kvar på gården under hela sina liv. Alrik, den äldsta, ärvde gården och drev lantbruket vidare med hjälp av sina två bröder. 1995 köptes gården av Kulturen.

Bostadshuset är välbyggt och de flesta rummen har sina ursprungliga tapeter och vägg- och takmålerier bevarade. Målerierna är gjorda av målarmästare Nils Sjöberg från Veberöd. I källaren finns förvaringsutrymmen och en bakugn, och vinden användes för att magasinera säd.

Uthusen är alla moderniserade under 1900-talets första hälft. Norra byggnaden är loge med drängkammare, garage och en stor skorsten för att röka kött. Västra längan har häststall i norr och kostall i söder. Södra längan inrymde stall för ungdjur och grisar, garage och en nedervåning med mat­källare, utedass och hönshus.

Ursprunget till gården låg tidigare på höjden i nordväst, strax intill Gamlegård. Gårdsbyggnaderna flyttades till sin nuvarande plats 1843, i samband med att en ny generation tog över gården.

1995 köpte Kulturen gårdens byggnader och mark, som då blev en del av friluftsmuseet Kulturens Östarp.

Nedan: Flygfoto över Brödragården (Östarp 2) taget 1957, precis vid lövsprickningen. Kolorerat med fullt utslagna träd.

Flygfoto över Brödragården (Östarp 2) taget 1957, precis vid lövsprickningen. Kolorerat med fullt utslagna träd.