Till vänster vindmöllan och till höger Möllegården. I förgrunden hänger hö till tork på en hässja
Möllegården sedd uppifrån Östarps gästgivaregård. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Möllegården är byggd av Kulturen 1924, i en korsvirkesstil som var vanlig i Skåne under 1800-talets andra hälft. Gården är inte öppen för besökare, utan är privatbostad för gårdsbrukaren på Östarp.

En stor del av den mark vid Östarp som Kulturen köpte 1922 avsattes för att bedriva ett produktivt jordbruk som kunde ge Kulturens Östarp ekonomisk stabilitet. Eftersom Gamlegård gjordes om till museum behövdes en ny driftsanläggning, och Kulturen byggde då Möllegården. Stilen valdes för att byggnaderna skulle smälta in i miljön. Gården fick sitt namn efter vindmöllan som ligger strax intill.

Möllegården sedd från baksidan
Möllegården sedd från baksidan. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen