Östarps Gästgivaregård Foto: Karin Christiansson

Östarps Gästgivaregård byggdes till invigningen av Kulturens Östarp 1924. Korsvirkesbyggnaden har en berömd gästgivaregård i Arlöv, mellan Lund och Malmö, som förebild. Den kallades Kalinan eller Kollinan efter ryttaränkan Collin som ägde gården på 1700-talet.

Östarps Gästgivaregård brann 1952, men återinvigdes samma år. 1960 tillkom den vinkelbyggda längan mellan det gamla gästgiveriet och parkeringsplatsen.

Gästgiverierna var en del av ett välordnat kommunikationsväsende av skjutshåll och värdshus en gång i tiden. Där kunde de resande vila ut och byta hästar.