Det medeltida Dekanhuset i Kulturens friluftsmuseum. Foto Jessica Ljung, Kulturen

Kulturen och dess medlemsförening har en relation som saknar motstycke i museisverige, och många viktiga delar av museet har sitt ursprung i insamlade eller skänkta medel från engagerade medlemmar. Varje år vänder vi oss till föreningens medlemmar i en mecenatinsamling med ett särskilt ändamål. Men självklart kan även du som inte är medlem välja att stötta vår insamling! Mecenatinsamlingen 2024 kommer att gå till kostnader för nyttilverkade medeltida möbler i Dekanhuset.

De senaste åren har vi samlat in till att:

• 2019 – återställa trädskiktet i friluftsmuseet
• 2020 – återställa Fideporten, porten mot Adelgatan
• 2021 – restaurera stenmuren kring Bosmålatorpet
• 2022 – bygga en ny lekplats
• 2023 – takläggning av Blekingegården och nya föremål till interiören

I år ber vi om bidrag till nästa steg i friluftsmuseets utveckling, nämligen att uppdatera de medeltida miljöerna. Mer specifikt ber vi om hjälp med en ny gestaltning i Dekanhuset. Dekanhuset flyttades 1908 från sin ursprungliga plats vid Kyrkogatan i Lund till Kulturen. Det representerar en senmedeltida bostad för en dekan, alltså prostens närmaste man i domkyrkan. Vi vet att dekanen Torben Bille (som senare blev ärkebiskop i Lunds stift) bodde i huset omkring år 1530, och tanken är att gestalta hans bostad. Vi kommer därför att öppna upp andra våningen i Dekanhuset, som idag är stängd för besökare. Där kommer vi att inreda med möbler som specialtillverkas av vår timmerman Olof Andersson. Vi studerar bevarade medeltida möbler och använder medeltida bilder som förlaga.

Läs mer om projektet i vårt blogginlägg.

Mecenat 2024, foto Olof Andersson, Kulturen.

Du kan skänka din gåva via Swish-nummer 123 076 63 37 (använd gärna QR-koden nedan) eller betala in till vårt bankgiro 660–7600. Var noga att märka din betalning med ”Dekanhuset”.

Vi tackar på förhand för alla bidrag, stora som små!