Sommar i parken. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Du som är över 18 år (vi har fri entré för besökare 0–18 år) kan ansöka om frimedlemskap i Kulturen, om du på grund av ekonomiska skäl inte har möjlighet att ta del av museets innehåll. Du kan ansöka om frimedlemskap två gånger per år.

Ansökan ska skickas in på en särskild blankett: Ansökningsblankett Bengt L Anderssons fond. Följande behöver bifogas för att ansökan ska beaktas; kopia av senaste slutskattesedel för sökande, samt för make/maka/sambo eller annan hushållsgemenskap. Fonden prioriterar personer som befinner sig i en särskilt ekonomiskt utsatt position.

Ansökan mailas till [email protected], eller skickas med post till:

Kulturen
Box 1095
221 04 Lund

Märk kuvertet med ”Frimedlemskap”.

Ansökan skall vara Kulturen tillhanda senast 31 oktober/respektive 30 april.

Efter sista ansökningsdagen görs bedömningsarbetet av tre styrelseledamöter i Folke Ljungdahls stiftelse, som har stor erfarenhet av att pröva den här typen av ansökningar. Den som beviljas ett medlemskap meddelas via brev, cirka 6–8 veckor efter sista ansökningsdatum.