Lek och bus på den nya lekplatsen. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Här kan du som är över 18 år ansöka om frimedlemskap i Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige). Detta om du på grund av ekonomiska skäl inte har möjlighet att ta del av museets innehåll. Du kan söka om frimedlemskap två gånger per år.

För att behandlas skall ansökan avfattas på särskild blankett: Ansökningsblankett Bengt L Anderssons fond.

Följande ska vänligen bifogas för att ansökan ska beaktas:
kopia av senaste slutskattesedel för sökande samt för make/maka/sambo eller annan hushållsgemenskap.

Fonden prioriterar personer som befinner sig i en särskilt ekonomiskt utsatt position. Kulturen får hjälp i arbetet av tre styrelseledamöter i Folke Ljungdahls stiftelse, som har stor erfarenhet av att pröva den här typen av ansökningar. Bedömningen kommer att göras halvårsvis.

Ansökan mailas till [email protected], alternativt skickas med post till:

Kulturen
Box 1095
221 04 Lund

Märk kuvertet med ”Frimedlemskap”.

Ansökan skall vara Kulturen tillhanda senast 31 oktober/respektive 30 april. Den som beviljas ett medlemskap meddelas via brev, cirka 6–8 veckor efter sista ansökningsdatum.