Herrehuset. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Herrehuset. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Vill du vara med och stötta arbetet med att rusta museet inför framtiden? Vi söker både långsiktiga sponsorrelationer och partnerskap för att finansiera verksamheten och berika samlingarna. Kulturens arbete med sponsring syftar till att finansiera verksamheten, men också till att skapa långsiktiga relationer med företag i Lund med omnejd.

Kulturens sponsringssamarbeten kan bidra till att:

 • utveckla verksamheten i enlighet med Kulturens vision, mål och verksamhetsplan
 • tillgängliggöra det kulturarv som Kulturen förvaltar
 • besökares upplevelser av Kulturen förbättras, förhöjs eller förlängs
 • öka Kulturens synlighet och stärka varumärket
 • möjliggöra intressanta utvecklingsmöjligheter och nya samarbetsformer som utvecklar Kulturens egen kunskap och kompetens

Förutsättningar för sponsring

Kulturen kan ta emot sponsring både i form av kontanta medel och varor. I båda fall erbjuds sponsorn rimliga motprestationer av Kulturen med ett ekonomiskt värde.

För att ett sponsringssamarbete ska kunna inledas ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • samarbetet ska baseras på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för parterna
 • samarbetet ska präglas av öppenhet och tåla extern granskning
 • samarbetet ska utgå ifrån en tydlig och mätbar målbild, utformad i diskussion mellan parterna i samband med avtalets ingående

Krav på inflytande över verksamhetens innehåll eller beslutsprocess får inte förekomma.

Kulturen avstår från sponsringssamarbeten med:

 • företag eller organisationer vars verksamhet står i konflikt med Kulturens mål eller på annat sätt inte anses förenligt med de inriktningar som gäller för Kulturen
 • politiska partier och religiösa organisationer

Kulturens förbehåller sig också rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl.

Exempel på vad Kulturen kan erbjuda:

 • sponsorer och partners kan erbjudas annorlunda lokaler för möten eller medarbetararrangemang, så som konferenser, företagsmingel och workshops
 • exponering mot en riktad publik
 • Kulturen kan förse sina partners med biljetter, inbjudningar till visningar och vernissager
 • exponering av logotyp i trycksaker och digitala kanaler både hos Kulturen och sponsorn som visar att företaget/organisationen stödjer Kulturens verksamhet
 • aktiviteter som ger partners möjlighet att skapa så kallad employer branding, det vill säga att vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och potentiella arbetstagare
 • möjlighet att kan komma till oss eller att vi kan komma till er och presentera resultat av samarbetet

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Helena Örnfelt [email protected] eller ring 0765-39 04 49.