Vintergäck och snödroppar i friluftsmuseet på Kulturen i Lund. Foto: Jessica Ljung, Kulturen

Kulturen har en fin och angelägen verksamhet som vi vill att många ska kunna ta del av, men vi varken vill eller kan tillhandahålla detta utan att ta ut entréavgifter.

Tyvärr innebär detta att det finns människor som inte har råd att ta del av museets innehåll. Kanske särskilt besvärande är detta när det gäller ensamstående föräldrar med små barn. Vi försöker att hålla medlemsavgiften så låg som möjligt – för närvarande 300 kronor. Men även en relativt låg medlemsavgift är för hög för vissa och vi har länge sökt en möjlighet att komma förbi även detta hinder.

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882. Bengt L Andersson var föreningens styrelseordförande under perioden 2011–2022. På årsmötet i juni 2022 beslutade föreningen att tacka Bengt för hans insats genom att inrätta en fond för frimedlemskap i hans namn ”Bengt L Anderssons fond”.

Genom denna fond kan vi nu göra det möjligt att skänka pengar direkt. Du som vill bidra kan swisha valfri summa till 123 601 4450 eller sätta in pengar på bankgiro 660-7600. OBS! Det är viktigt att du anger ”frimedlemskap” på Swish- eller bankgiroinbetalningen. Möjligheten att ge bort ett medlemskap finns även i vår museibutik/entré.

Kulturen är sedan tidigare godkänd mottagare av skattefria gåvor och vi inväntar svar från Skatteverket om detta också kan vara ett sådant ändamål.

Här kan du ansöka om medlemskap ur fonden. Vi får hjälp i bedömningsarbetet av tre styrelseledamöter i Folke Ljungdahls stiftelse, som har stor erfarenhet av att pröva den här typen av ansökningar. Bedömningen kommer att göras halvårsvis.

Swisha ditt bidrag till fonden:

Frimedlemskap.