Kulturhistoriska hus, utställningar, program för olika åldrar = Kulturen i Lund. Här provar en besökare att gå på lina, med anknytning till vår utställning Cirkus. Foto: Jessica Ljung, Kulturen

Bengt L Andersson var Kulturhistoriska föreningens styrelseordförande under perioden 2011–2022. På årsmötet i juni 2022 beslutade föreningen att tacka Bengt för hans insats genom att inrätta en fond för frimedlemskap i hans namn ”Bengt L Anderssons fond”.

Kulturen har en fin och angelägen verksamhet som vi vill att många ska kunna ta del av, men vi varken vill eller kan tillhandahålla detta utan att ta ut entréavgifter. Tyvärr innebär detta, att det finns människor som inte har råd att ta del av museets innehåll. Kanske särskilt besvärande är detta när det gäller ensamstående föräldrar med små barn. Vi ser medlemskapet, som ger fri entré året runt, som lösningen på problemet och försöker därför hålla medlemsavgiften så låg som möjligt – för närvarande 300 kronor. Men även en relativt låg medlemsavgift är för hög för vissa och vi har länge sökt en möjlighet att komma förbi även detta hinder.

Genom att inrätta en fond för detta ändamål kan vi nu göra det möjligt att skänka pengar direkt. Den som vill bidra kan swisha valfri summa till 123 601 4450 eller sätta in pengar på bankgiro 660-7600. OBS! Ange ”frimedlemskap” på inbetalningen/Swish-betalningen. Möjligheten att ge bort ett medlemskap finns även i vår museibutik/entré.

Kulturen är sedan tidigare godkänd mottagare av skattefria gåvor och vi inväntar svar från Skatteverket om detta också kan vara ett sådant ändamål.

Här kan du ansöka om medlemskap ur fonden. Vi får hjälp i bedömningsarbetet av tre styrelseledamöter i Folke Ljungdahls stiftelse, som har stor erfarenhet av att pröva den här typen av ansökningar. Bedömningen kommer att göras halvårsvis. Baserat på de frågor om fri entré som vi får i dagsläget kan man uppskatta att omfattningen kan vara 50–100 medlemskap per år.