Gästrummet i Västra Vrams prästgård
Gästrummet i Västra Vrams prästgård. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturen är godkänd som organisation för att ta emot avdragsgilla gåvor till vetenskaplig forskning. På Kulturen bedrivs forskning inom områdena kulturmiljö, kulturhistoria och kulturarv.

Från och med den 1 juli 2019 kan du får avdrag för gåvor till vissa organisationer och vissa ändamål. Kulturen är godkänd som organisation för att ta emot avdragsgilla gåvor till vetenskaplig forskning. Om du vill ge en sådan gåva till Kulturen anger du ”forskning” som referens, i samband med inbetalningen, som görs till antingen vårt plusgiro 30611-8 eller bankgiro 660-7600.

Du kan få upp till 3 000 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du hittar mer detaljerad information hos Skatteverket.

Museernas roll som institutioner där det också bedrivs forskning, har fått förnyad kraft genom den nya museilagen (SFS 2017:563). I den betonas att ”ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.”

Här kan du läsa mer om Kulturens forskningsprogram och hur vi bedriver forskning på Kulturen.