Teckningar av GAN, Gösta Adrian-Nilsson, ur Kulturens samlingar.
Teckningar av GAN, Gösta Adrian-Nilsson, ur Kulturens samlingar.

När du ger en gåva till Kulturen kan du vara säker på att den blir väl omhändertagen och till glädje för vårt gemensamma kulturarv och för framtida generationer.

Kulturen kan genom testamente ta emot exempelvis kontantbelopp, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. Som ideell förening är vi befriade från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter, vilket innebär att hela gåvan oavkortat går till Kulturen.

Testamenten till Kulturen skrivs till:
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Box 1095
221 04 Lund
Orgnr 845000-0842

Du kan upprätta ditt testamente helt gratis med hjälp av den juridiska digitaltjänsten Jurio.

Ändamål

Vi är noga med att testamentsgåvan alltid används enligt testamentet. Om inget ändamål anges, använder vi gåvan där den bäst behövs. Vill du att din testamentsgåva ska gå till ett specifikt ändamål kan du givetvis ange det. Tänk på att behov i samhället kan ändras över tid. Förslagsvis kan du formulera det så att ”i första hand ska medlen gå till … och i andra hand till liknande verksamheter, alternativt där medlen behövs som bäst”.

Några exempel på ändamålsanvändning

  • bevara våra byggnader
  • utveckla museiparken
  • inköp till våra samlingar
  • för Kulturens bästa