På Kulturen bedrivs forskning med relevans för museets verksamhet. Som ett led i detta, har Kulturen infört Nordenstedtska seminariet, en serie fristående föreläsningar av disputerad personal/doktorander samt inbjudna forskare och experter.

Program våren 2023

I början av nya året kommer programmet att finnas nedladdningsbart (som PDF). I programmet hittar du mer detaljerad information om föreläsare och föreläsningar.

  • 2023-03-30: Jes Wienberg och Bodil Petersson. Preliminär titel: ”Tid, arkeologi och konst – Kulturpelaren på Kulturen”
  • 2023-04-13: Mats Roslund. Preliminär titel: ”Arkeologiska fynd med koppling till Kulturens medeltida utställning Metropolis
  • 2023-04-27: Nina Davis. Preliminär titel: ”Handmålade föremålsavbildningar i Kulturens lappkatalogsystem”
  • 2023-05-11: Lars Liljegren. Preliminär titel: ”Den tämjde vikingen – August Strindberg i censurerad engelsk översättning”
  • 2023-05-25: Britta Geschwint och Niklas Ingmarsson. Preliminär titel: ”Ravensbrück-projektet”

Fri entré, kom i tid

Åhörare betalar inte entréavgift, deltagandet är kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs. Däremot finns det begränsat antal platser, så var gärna på plats 15–20 minuter före start. Hjärtligt välkommen!

Föreläsningarna genomförs i Auditoriet på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen.

Så går det till

Varje föreläsning är cirka 40–45 minuter lång och avslutas med frågestund (cirka 15 minuter). Våra föreläsare avgör själva ifall de tillhandahåller åhörarkopior eller ej, Kulturen tillhandahåller inget material. Vi har begränsat antal platser, så kom gärna 15–20 minuter före start.

Om seminariet

Nordenstedtska seminariet är en serie fristående föreläsningar finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen, där både Kulturens personal och inbjudna föredragshållare presenterar pågående eller avslutade vetenskapliga arbeten med relevans för Kulturens verksamhet. Föreläsningarna genomförs kvällstid kl. 18–19 vid tio tillfällen under året då Kulturen har kvällsöppet.

Tidigare föreläsare

Ett urval av tidigare föreläsare i Nordenstedtska seminariet:

Mellan Gamla Stan och Södermalm
– 1000 år vid Söderström i Stockholm


Jan Kockum
Doktorand historisk arkeologi
Arkeologikonsult

Sverige – världsbäst på fika

Viveka Adelswärd
Professor emerita i kommunikation
Linköpings universitet

Trädgårdsproduktion vid 1500-talets
svenska kungsgårdar


Per Larsson
Fil dr ekologi, Intendent
Kulturen

Storgårdsbönder med slottsparksambitioner

Aja Guldåker
Arkeolog
Kulturen
Allan Gunnarsson
Landskapsarkiktekt, lektor
SLU Alnarp

Demokratins framtid

Sören Holmberg
Seniorprofessor i statsvetenskap
Göteborgs universitet

DNA inom arkeologi – möjligheter,
svårigheter och framtida utmaningar


Caroline Ahlström Arcini
Doktor medicinens historia, osteolog
Arkeologerna, Statens historiska museer

Elleholmsprojektet

Jimmy Juhlin
1:e antikvarie byggnadsvård
Blekinge museum

Kaffe – med mjölk?!

Håkan Jönsson
Lektor och docent etnologi
Lunds universitet

Karl XII – hjältekonung eller galning?

Bengt Liljegren
Lärare, historiker, författare

Sockensigillen i Skåne, Halland,
Blekinge och Bornholm


Mattias Karlsson
Fil dr historisk arkeologi, arkeolog
Kulturen

Kontakt

Seminariet arrangeras av Kulturen under ledning av Mattias Karlsson och Johan Hofvendahl. Du når oss på följande sätt:

Mattias Karlsson
Mattias Karlsson

Mattias Karlsson, [email protected], 046-35 04 45
Fil dr i historisk arkeologi. Arkeolog på Kulturen.

Johan Hofvendahl
Johan Hofvendahl

Johan Hofvendahl, [email protected], 046-35 04 25
Fil dr i språk och kultur. Forskningssamordnare på Kulturen.