På Kulturen bedrivs forskning med relevans för museets verksamhet. Som ett led i detta, har Kulturen infört Nordenstedtska seminariet.

Välkommen till våra föreläsningar!

Program Nordenstedtska seminariet våren 2022 (PDF)

Observera! Åhörare betalar inte entréavgift, deltagandet är kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs. Däremot finns det begränsat antal platser, så var gärna på plats senast 15–20 minuter före start. Hjärtligt välkommen!

Föreläsningarna genomförs i Auditoriet på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen.

Så går det till

Varje föreläsning är cirka 40–45 minuter lång och avslutas med frågestund (cirka 15 minuter). Våra föreläsare avgör själva ifall de tillhandahåller åhörarkopior eller ej, Kulturen tillhandahåller inget material. Vi har begränsat antal platser, så kom gärna 15–20 minuter före start.

Om seminariet

Nordenstedtska seminariet är en föreläsningsserie finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen, där både Kulturens personal och inbjudna föredragshållare presenterar pågående eller avslutade vetenskapliga arbeten. Föreläsningarna genomförs kvällstid kl. 18.00–19.00 vid tio tillfällen under året och under dagar då Kulturen har kvällsöppet.

För kontakt angående seminariet

Seminariet arrangeras av Kulturen under ledning av Mattias Karlsson och Johan Hofvendahl. Du når oss på följande sätt:

Mattias Karlsson
Mattias Karlsson

Mattias Karlsson, [email protected], 046-35 04 45
Fil dr i historisk arkeologi. Arkeolog på Kulturen.

Johan Hofvendahl
Johan Hofvendahl

Johan Hofvendahl, [email protected], 046-35 04 25
Fil dr i språk och kultur. Forskningssamordnare på Kulturen.