På Kulturen bedrivs forskning med relevans för museets verksamhet. Som ett led i detta, har Kulturen infört Nordenstedtska seminariet, en serie fristående föreläsningar av disputerad personal/doktorander samt inbjudna forskare och experter.

Program hösten 2022

Ladda ner som PDF

13 oktober:
Sverige – världsbäst på fika

Viveka Adelswärd
Professor emerita i kommunikation
Linköpings universitet


17 november:
Mellan Gamla Stan och Södermalm
– 1000 år vid Söderström i Stockholm

Jan Kockum
Doktorand historisk arkeologi
Arkeologikonsult


Fri entré, kom i tid

Åhörare betalar inte entréavgift, deltagandet är kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs. Däremot finns det begränsat antal platser, så var gärna på plats 15–20 minuter före start. Hjärtligt välkommen!

Föreläsningarna genomförs i Auditoriet på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen.

Så går det till

Varje föreläsning är cirka 40–45 minuter lång och avslutas med frågestund (cirka 15 minuter). Våra föreläsare avgör själva ifall de tillhandahåller åhörarkopior eller ej, Kulturen tillhandahåller inget material. Vi har begränsat antal platser, så kom gärna 15–20 minuter före start.

Om seminariet

Nordenstedtska seminariet är en serie fristående föreläsningar finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen, där både Kulturens personal och inbjudna föredragshållare presenterar pågående eller avslutade vetenskapliga arbeten med relevans för Kulturens verksamhet. Föreläsningarna genomförs kvällstid kl. 18.00–19.00 vid tio tillfällen under året då Kulturen har kvällsöppet.

Tidigare föreläsare

Ett urval av tidigare föreläsare i Nordenstedtska seminariet:

Sockensigillen i Skåne, Halland,
Blekinge och Bornholm


Mattias Karlsson
Fil dr historisk arkeologi, arkeolog
Kulturen


Karl XII – hjältekonung eller galning?


Bengt Liljegren
Lärare, historiker, författare


Kaffe – med mjölk?!


Håkan Jönsson
Lektor och docent etnologi
Lunds universitet


Elleholmsprojektet


Jimmy Juhlin
1:e antikvarie byggnadsvård
Blekinge museum


DNA inom arkeologi – möjligheter,
svårigheter och framtida utmaningar


Caroline Ahlström Arcini
Doktor medicinens historia, osteolog
Arkeologerna, Statens historiska museer


Demokratins framtid


Sören Holmberg
Seniorprofessor i statsvetenskap
Göteborgs universitet


Storgårdsbönder med slottsparksambitioner


Aja Guldåker
Arkeolog
Kulturen
Allan Gunnarsson
Landskapsarkiktekt, lektor
SLU Alnarp


Trädgårdsproduktion vid 1500-talets
svenska kungsgårdar


Per Larsson
Fil dr ekologi, Intendent
Kulturen


Kontakt

Seminariet arrangeras av Kulturen under ledning av Mattias Karlsson och Johan Hofvendahl. Du når oss på följande sätt:

Mattias Karlsson
Mattias Karlsson

Mattias Karlsson, [email protected], 046-35 04 45
Fil dr i historisk arkeologi. Arkeolog på Kulturen.

Johan Hofvendahl
Johan Hofvendahl

Johan Hofvendahl, [email protected], 046-35 04 25
Fil dr i språk och kultur. Forskningssamordnare på Kulturen.