På Kulturen bedrivs forskning med relevans för museets verksamhet. Som ett led i detta, har Kulturen infört Nordenstedtska seminariet, en serie fristående föreläsningar av disputerad personal/doktorander samt inbjudna forskare och experter.

Föreläsare våren 2024

Vi välkomnar till en spännande vår med fem inspirerande föreläsare som berättar om allt från 1920-talets kvinnomode, vittnesmål från Förintelsens barn och upptäckten av en järnåldersboplats nära Uppåkra till prästernas roll i samhället och Sankt Lars-patienternas kreativitet.

Program
2024-03-21: Emma Severinsson
2024-04-04: Joanna Michlic (på engelska)
2024-04-18: Adam Bolander
2024-05-02: Gunnar Wetterberg
2024-05-23: Thomas Millroth

Samtliga föreläsningar hålls kl. 18–19 i Auditoriet, Kulturens stora föreläsningssal. Nedan hittar du mer information om föreläsningarna.

21 mars kl. 18–19: Emma Severinsson

Plats: Auditoriet, Kulturen

Vackra kvinnor och korta kjolar

1920-talets mode med korta kjolar i samklang med det nya slanka idealet ställde högre krav på att kvinnor skulle vårda sina kroppar. Trots att korsetter inte övergavs fullständigt fanns förväntningar på att kvinnor inte skulle behöva omformande underplagg. De förväntades vara ”naturligt” vackra och för att leva upp till idealet fanns hjälp att få. Bantningstéer, hårborttagningsmedel och krämer för att få vitare hud var några av de produkter som lanserades i början av 1900-talet. Ingen behövde längre vara ful poängterade tidens skönhetsexperter. Emma Severinsson är fil dr i historia och lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Hon har bland annat skrivit boken Skräddat för herrskap – en kulturskatt på Svaneholms slott som belönades med Lengertz litteraturpris 2023.

Spara i din kalender
Google, Outlook 365

4 april kl. 18–19: Joanna Michlic (på engelska)

Plats: Auditoriet, Kulturen

Voices of Child Survivors

In this lecture, Joanna discusses the process of comprehending and (not-comprehending) cognitive and emotional messages articulated by Holocaust survivors in their early postwar testimonies. She examines the nature of the early and late post-war testimonies, paying particular attention to secret memories (Christopher Browning). Joanna argues that we need to read the three waves of child survivors’ testimonies in a sequence to fully grasp the sheer short- and long-term impact of the Holocaust on different stages of young survivors’ lives. Joanna Michlic is a social and cultural historian with Polish roots. She has taught and conducted research in Israel, USA and the United Kingdom. Currently, she is a guest professor in Holocaust and contemporary history at Lund University.

Spara i din kalender
Google, Office 365

18 april kl. 18–19: Adam Bolander

Plats: Auditoriet, Kulturen

Knästorp – mellan centralplats och offermosse

Sommaren 2023 undersökte Arkeologerna en järnåldersboplats utmed väg 108, där denna passerar Knästorp. Resultaten var på flera vis häpnadsväckande, inte minst det omfattande fyndmaterialet som bland annat innehöll vapendetaljer samt en rad exklusiva och högkvalitativa smycken. Sammantaget avspeglade de att en storman eller en lokal ledare, förmodligen med ett väpnat följe, varit bosatt på platsen. Bosättningen i Knästorp visade sig ha varit i bruk under nära nog 400 år, närmare bestämt från romersk järnålder och in i vendeltid. Med endast två kilometer till centralplatsen i Uppåkra väcks naturligtvis också frågor kring hur de båda platserna samexisterat och vilket utbyte som skett dem emellan. Adam Bolander är projektledare och arkeolog på Arkeologerna, Statens historiska museer i Lund. Han är huvudsakligen inriktad på järnålder/tidig medeltid och har lång erfarenhet av undersökningar av järnåldersbosättningar i området kring Uppåkra.

Spara i din kalender
Google, Outlook 365

2 maj kl. 18–19: Gunnar Wetterberg

Plats: Auditoriet, Kulturen

Lund är en prästastad

Guds betydelse undervärderas ofta i nutida historieskrivning, trots att tron har präglat människors handlingar långt in i framtiden. Prästerna fungerade som landets första intellektuella och spelade en central roll i tolkningen och förmedlingen av tron under mer än tusen år. I föreläsningen belyses kristendomens framgång, dess överlevnad genom Gustav Vasas plundringar, prästfruars roll i kulturspridningen och kyrkans ställning i 1900-talets stora strider. Gunnar Wetterberg är historiker och författare. Han har tidigare varit samhällspolitisk chef för Saco och är sedan 2010 en fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Utöver sitt författarskap har han också engagerat sig i styrelser för institutioner som Lunds universitet och Utrikespolitiska institutet.

Spara i din kalender
Google, Outlook 365

23 maj kl. 18–19: Thomas Millroth

Plats: Auditoriet, Kulturen

Kreativiteten på Sankt Lars

En föreläsning om kreativitet hos patienter på Sankt Lars sjukhus. Maria Rudbeck, som var patient i 53 år, uttryckte sig genom broderier och ritningar och hon dokumenterade sina uppfinningar i fyra ”uppfinningsböcker”. Rudolf Persson förvandlade en tysk mönsterbok till fantasier om ”monteneg-rinsk-ottomanska kriget” i likhet med den amerikanske konstnären Henry Dargers unika stil. Sone Sonessons anteckningsbok, skapad under hans tid på Sankt Lars, speglar en dualistisk kamp, me-dan Britta Sjögrens intensiva uttryck involverar de böcker som hon läst och approprierat. Thomas Millroth är författare, konstkurator, kritiker och konsthistoriker. Han har skrivit ett fyrtiotal verk, varav merparten om konst, och medverkar återkommande i Sydsvenskan. Utöver detta har han bland annat varit verksam som lärare i konst- och musikhistoria samt chef för Ystads konstmuseum 1995–2008.

Spara i din kalender
Google, Outlook 365

Fri entré, kom i tid

Åhörare betalar inte entréavgift, deltagandet är kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs. Däremot finns det begränsat antal platser, så var gärna på plats 15–20 minuter före start. Hjärtligt välkommen!

Föreläsningarna genomförs i Auditoriet på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen.

Så går det till

Varje föreläsning är cirka 45–50 minuter lång och avslutas med frågestund. Våra föreläsare avgör själva ifall de tillhandahåller åhörarkopior eller ej, Kulturen tillhandahåller inget material. Vi har begränsat antal platser, så kom gärna 15–20 minuter före start.

Om seminariet

Nordenstedtska seminariet är en serie fristående föreläsningar finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen, där både Kulturens personal och inbjudna föredragshållare presenterar pågående eller avslutade vetenskapliga arbeten med relevans för Kulturens verksamhet. Föreläsningarna genomförs kvällstid kl. 18–19 vid tio tillfällen under året då Kulturen har kvällsöppet.

Tidigare föreläsare

Klicka på datum/namn för mer information:

2023-11-09 | Sven Midgren

 

Tydellsamlingen – en musikföreläsning
På Kulturen finns en notsamling som i spelmanskretsar benämns Tydell-samlingen. Den är delvis outforskad och kom till Kulturen 1934–35. Sven Midgren är fiolspelare, frilansmusiker, fiollärare och folkmusikforskare.


2023-10-26 | Ludwig Qvarnström och Kerstin Lind

 

En föreläsning om Kulturens konstslöjdanstalt
1897 etablerades en konstslöjdskola på Kulturen. Föreläsningen handlar om skolans historia och några forskningsperspektiv kopplade till verksamheten. Ludwig Qvarnström är lektor på Inst. för kulturvetenskaper, LU. Kerstin Lind är doktorand och adjunkt vid Inst. för kultur och samhälle, LiU.


2023-10-12 | Nina Davis

 

Ordning och ögonfröjd – tecknerskornas värld
Från 1893 och en bit in på 1930-talet avbildades tusentals föremål i Kulturens samlingar i noggrant utförda teckningar och akvarellmålningar på så kallade katalogkort. Nina Davis är intendent på Kulturen.


2023-09-28 | Cecilia Fredriksson

 

Kalle och Kivik till folket!
Cecilia Fredriksson föreläser om mötet mellan varuhus, design och masskonsumtion i 1960- och 70-talets Sverige. Cecilia Fredriksson är professor i etnologi vid Lunds universitet.


2023-09-14 | Dag Mether

 

Medeltida stenhuggarmönster
Föreläsning handlar om Kulturens medeltida stensamling och de mönster som medeltida stenhuggare lämnat efter sig i Lund. Dag Mether är konservator på Kulturen.


2023-05-25 | Britta Geschwind

 

Förintelsens materiella vittnesbörd
Föreläsningen handlar om tre olika forskningsprojekt. Först om interneringslägret Gunnarpshemmet i Höör, där kvinnliga flyktingar tvångsinternerades 1945–1946. Studien följer kvinnor som kommit till Sverige från koncentrationslägret Ravensbrück och sedan tvångsinternerades i Sverige på ”sexualmoralisk” grund. Den undersöker hur kön, sexualitet och andra maktordningar formade medborgarskapets gränser för dem. Föreläsningen behandlar även ett pågående museiprojekt på Kulturen i Lund, I de överlevandes spår, som undersöker platser med koppling till Förintelsen i Lund som utgår ifrån museets arkiv. Slutligen diskuteras ett pågående forskningsprojekt, Svensk hågkomst om Förintelsen, som undersöker hur Förintelsesamlingar används vid svenska museer. Britta Geschwind är etnolog och forskare vid institutionen för Kulturvetenskaper i Lund, samt FoU-koordinator vid Sveriges museum om Förintelsen i Stockholm.


2023-05-11 | Lars Liljegren

 

August Strindberg i censurerad engelsk översättning
I den första engelska översättningen av August Strindbergs Giftas (1884, 1886) har Strindbergs naturalistiska diskurs, hans explicita sexuella beskrivningar och kritik av kyrkan helt exkluderats eller mildrats. Översättaren har helt enkelt censurerat bort just de egenskaper för vilka såväl författaren som verket var (ö)kända. Föreläsningen ger belysande och underhållande exempel på vad som försvunnit och vilken effekt detta har på såväl översättningen som på bilden av Strindberg som en provocerande och chockerande författare. Lars Liljegren är lektor i engelska på Linköpings universitet med särskilt ansvar för engelska på ämneslärarutbildningen. Han har tre gånger utsetts till Årets lärarutbildare.


2023-04-27 | Ludwig Qvarnström

 

Vad kan en möbeldetalj säga oss?
En möbel kommunicerar något mycket konkret till sin betraktare eller brukare. En stol är en stol och bjuder vanligtvis in brukaren att sätta sig ner. I många sammanhang tycks funktionen utgöra grunden för möbelns mening. Stolen, som ett tecken betraktat, betyder en möjlighet att sitta ner. Samtidigt är det uppenbart att möbler och en mängd andra ting vi omger oss med fylls med en mängd andra betydelser. Den här föreläsningen lägger, med utgångspunkt i konstruktiva detaljer i möbler, fokus på hur dessa betydelser skiftat genom historien och hur detta även säger något om hantverkets roll i samhället. Ludwig Qvarnström är lektor på Institutionen för kulturvetenskaper på Lunds universitet och ägnar sig framför allt åt forskning och undervisning inom konsthistoria och visuella studier.


2023-04-14 | Mats Roslund

 

Kalifer, khazarer eller volgabulgarer?
Vikingatidens resor österut omgärdas av myter och samtidens behov av goda historier. Flera tolkningar av dessa resor från senare år understryker handel med det islamiska kalifatet. Kvällens föredragshållare Mats Roslund menar istället att de flodrika områdena mellan Finska viken och Kaspiska havet var som viktigast för skandinaverna. Kontakterna med isla-miska områden fortsatte under 1000-talet genom rusernas rike. Under medeltiden fortsatte samspelet, men i andra riktningar där handelns nätverk utvecklades. Några av föremålen finns i Kulturens samlingar. Mats Roslund är professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Han forskar på städer, sociala identiteter och handel under tidig medeltid, islamisk och bysantinsk arkeologi och järnålderns centralplats Uppåkra.


2023-03-30 | Jes Wienberg och Bodil Petersson

 

Tid, arkeologi och konst – Kulturpelaren på Kulturen
Om vårt förhållande till tid, hur arkeologi och konst förhåller sig till varandra och till tiden, och särskilt om Kulturpelaren på Kulturen, dess historia från 1913 till dagens utställning och hur pelaren med dess arkeologiska kulturlager, föremål och skulptur visar tidens gång. Bodil Petersson är professor i arkeologi vid Linnéuniversitet. Jes Wienberg är professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet.


2022-11-17 | Jan Kockum

 

Mellan Gamla Stan och Södermalm – 1000 år vid Söderström i Stockholm
I samband med att Slussen i Stockholm byggs om pågår det sedan 2013 arkeologiska undersökningar som omfattar den södra delen av Gamla Stan, den norra delen av Södermalm och området däremellan. Sammanlagt berörs cirka 50 000 kvadratmeter. I föreläsningen berättar arkeolog Jan Kockum, en av projektledarna, om några av alla de arkeologiska resultaten från undersökningarna samt om de logistiska utmaningarna som det innebär att arbeta parallellt med rivnings- och byggnationsarbete. Jan Kockum är doktorand i historisk arkeologi och har tidigare bland annat arbetat som arkeolog på Kulturen och Regionmuseet Kristianstad. Idag är han projektledare på Arkeologikonsult och är engagerad i arkeologiska undersökningar i samband med ombyggnaden av Slussen.


2022-10-13 | Viveka Adelswärd

 

Sverige – världsbäst på fika
Ordet fika innefattar idag så mycket mer än bara exempelvis ”kaffe med tilltugg”. På Wikipedia kan man hitta den storstilade förklaringen att det gäller ”en svensk samhällsinstitution som innebär mellanmänskligt umgänge i kombination med intagandet av exempelvis kaffe och kaka”. Kanske är detta att ta i. Räcker det inte med att kalla fika för en social aktivitet? Men vilken benämning man än väljer så framkallas frågor. Vad innebär det att fika? Varför fikar man? Vem fikar man med? Hur gör man? Vilka samtalsämnen är typiska? Är jobbfikat samma sak som vänfikat? Finns det speciella regler? Vad menar vi när vi säger ”Ska vi ta en fika”? Viveka Adelswärd är professor emerita i kommunikation vid Linköpings universitet. Hon medverkade under många år i Språkspalten i Svenska Dagbladet och skrev krönikor i Östgöta Correspondenten. Hon har tidigare skrivit både vetenskapligt och underfundigt om människors samtal med varandra.


2022-09-29 | Per Larsson

 

Trädgårdsproduktion vid 1500-talets svenska kungsgårdar
Mellan 1540 och 1620 förvaltade den svenska kronan över 100 gods, eller avelsgårdar, i södra och mellersta Sverige. Godsen förde detaljerade redogörelser för växt- och djurhållning, fiske, textilier, byggnader m.m. vilket resulterade i tusentals bevarade kontosidor. Materialet har tidigare använts för studier av spannmålsproduktion, arbetsfördelning och andra kulturhistoriska aspekter. Någon analys eller omfattande studie över trädgårdsproduktionen har tills nyligen saknats. Per Larsson är intendent på Kulturen och fil dr i ekologi. Han har bland annat forskat på trädgårdshistoria och landskapsekologi. Hans forskningsintresse kretsar kring samspelet människa/natur, både historiskt och i vår samtid. Han har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar och varit delaktig i olika antologier.


2022-09-22 | Aja Guldåker och Allan Gunnarsson

 

Storgårdsbönder med slottsparksambitioner
”Storgårdsbönder med slottsparksambitioner” är titeln på en undersökning av ett antal park‐ och trädgårdsstrukturer, bland annat i anslutning till Hardeberga boställe och Hardeberga säteri (öster om Lund). Ett resultat av arbetet är frågan vilka värden dessa anläggningar kan tillskrivas idag och vad de historiska spåren kan berätta om trädgårds- och parkkulturens status, uttryck, drivkrafter och influenser under tidigt 1900-tal. Aja Guldåker är arkeolog på Kulturen och har varit engagerad i en rad olika utgrävningar och undersökningar, bland annat med inriktning trädgårdsarkeologi. Allan Gunnarsson är landskapsarkitekt och universitetslektor med inriktning mot vegetationsbyggnad och parkskötsel. Han bedriver bland annat forskning med inriktning mot vegetationsbyggnad, landskapsvård samt trädgårds-, park- och kulturlandskapshistoria.


2022-08-25 | Sören Holmberg

 

Demokratins framtid
Nittonhundratalet är demokratins århundrade – en demokratisk framgångssaga. Vid seklets början fanns inga demokratier. När det tog slut var en majoritet av världens länder demokratier med i huvudsak fungerande flerpartisystem och allmänna val. Framgången har dock inte fortsatt in på 2000-talet. Sedan ett tiotal år tillbaka ökar inte längre antalet demokratier – tvärtom kan en viss minskning noteras. Därtill har den demokratiska kvaliteten sjunkit något i många befintliga demokratier, med USA som det mest iögonfallande exemplet. Hur ser demokratins framtid ut? Sören Holmberg är seniorprofessor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien. Hans forskning är inriktad på väljare, val, representativ demokrati och samhälleliga styrsystem. Holmberg har varit ansvarig för det svenska valforskningsprogrammet 1979–2010 och är en av grundarna av och fortfarande aktiv i SOM-institutet och Quality of Government-institutet vid Göteborgs universitet.


2022-06-16 | Caroline Ahlström Arcini

 

DNA inom Arkeologi – möjligheter, svårigheter och framtida utmaningar
Hur är det möjligt att studera DNA i arkeologiska material? Vilka är de tidiga svårigheterna? Hur används DNA idag inom arkeologin och hur kan det hjälpa oss att besvara frågeställningar som vi annars inte kan komma åt? Föreläsningen innehåller några exempel och Caroline berättar om hur man som arkeolog bör tänka vid en undersökning. Caroline Ahlström Arcini är doktor i medicinens historia vid Lunds universitet och arbetar sedan mer än 30 år som osteolog vid Arkeologerna, Statens historiska museer. Hon har skrivit ett flertal böcker, som bland annat rör Lunds tidiga invånare.


2022-06-02 | Jimmy Juhlin

 

Elleholmsprojektet och Hunehals borg
Föreläsningen behandlar två arkeologiska projekt, ett vid borgen Sjöborg 2016–2020 i Elleholm och ett vid Hunehals borg 2018–2021 i Kungsbacka kommun. Gemensamt för dessa är att det handlar om medeltida befästningar i det danska kungariket. Borgarna är kända sedan tidigare men idag kan de undersökas med nya metoder och frågeställningar. Okända strukturer har kommit i dagen och man har kunnat klargöra en del dateringar. Jimmy Juhlin är 1:e antikvarie i byggnadsvård på Blekinge museum.


2022-04-13 | Håkan Jönsson

 

Kaffe – med mjölk?!
Att ha mjölk i kaffe tillhör för många de mest triviala vardagssysslorna. Men fram till 1980-talet var det en ovanlig syn, och ytterligare 50 år tillbaka framställdes mjölk och kaffe som symboliska motpoler och bittra fiender. Föredraget tar oss på en historisk resa i fikandets Sverige, från Mjölkpropagandans dagar över 1980-talets café au lait-kampanjer till da-gens lattemammor och baristor som gör hjärtan i caffelatten. Håkan Jönsson är lektor vid Institutionen för livsmedelsteknik och docent vid Avdelningen för etnologi vid Lunds universitet. Han har sedan flera år forskat kring den gastronomiska utvecklingen i Sverige. Han är också vice ordförande i den europeiska arbetsgruppen för etnologisk matforskning, SIEF Food WG.


2022-03-30 | Bengt Liljegren

 

Karl XII – hjältekonung eller galning?
Karl XII var en sällsam människa. Hemlighetsfull, egensinnig och självsvåldig. Redan samtiden hade svårt att begripa sig på honom, och detsamma gäller i lika hög grad eftervärlden. I sitt föredrag berättar Bengt Liljegren, som under flera år ägnat sig åt Karl XII, den fascinerande historien om vår siste stormaktskung. Bengt Liljegren är lärare, historiker och författare från Lund. Han har haft stora framgångar med biografier över t.ex. Karl XII, Alexander den store och Winston Churchill. Hans senaste bok är en levnadsteckning över John F. Kennedy.


2022-03-16 | Mattias Karlsson

 

Sockensigillen i Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm
I ett pågående forskningsprojekt om Lunds stifts sockensigill uppmärksammas bortglömda sigill som ligger till grund för helt nya rön. På 1500-talet hade i princip varje socken och kyrka i stiftet sitt eget sigill. Följ med på en resa som börjar vid tiden kring reformationen i Danmark och slutar med 1863 års borgerliga sockenkommun. I sockensigillen förenas bild, text och kontext till unika vittnesmål om kyrkornas värnhelgon och identiteter, om livet på sockenstämmorna och om socknarnas rättsliga betydelse. Kanske får du höra något om just din hemsockens sigill! Mattias Karlsson är doktor i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Han arbetar som arkeolog vid Kulturen och är inblandad i en rad olika pågående projekt, bland annat forskning som rör kyrktak, källor till gamla Lund och Allhelgonaklostret i Lund.


Kontakt

Seminariet arrangeras av Kulturen under ledning av Mattias Karlsson och Johan Hofvendahl. Du når oss på följande sätt:

Mattias Karlsson
Mattias Karlsson

Mattias Karlsson, [email protected], 0765-39 04 45
Fil dr i historisk arkeologi. Arkeolog på Kulturen.

Johan Hofvendahl
Johan Hofvendahl

Johan Hofvendahl, [email protected], 0765-39 04 25
Fil dr i språk och kultur. Forskningssamordnare på Kulturen.