På Kulturen bedrivs forskning med relevans för museets verksamhet. Som ett led i detta, har Kulturen infört Nordenstedtska seminariet, en serie fristående föreläsningar av disputerad personal/doktorander samt inbjudna forskare och experter.

Program våren 2023

Vi välkomnar till fem spännande föreläsningar med start 30 mars och avslutning 25 maj. Föreläsningarna är fristående och behandlar allt från volgabulgarer, August Strindberg och kulturlager till hantverkets roll i samhället och Förintelsens materiella vittnesbörd.

 

2023-03-30: Jes Wienberg och Bodil Petersson: Tid, arkeologi och konst – Kulturpelaren på Kulturen. Bodil Petersson är professor i arkeologi vid Linnéuniversitet. Jes Wienberg är professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet.

 

2023-04-13: Mats Roslund: Kalifer, khazarer eller volgabulgarer? Mats Roslund är professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Han forskar på städer, sociala identiteter och handel under tidig medeltid, islamisk och bysantinsk arkeologi och järnålderns centralplats Uppåkra.

 

2023-04-27: Ludwig Qvarnström: Vad kan en möbeldetalj säga oss? Ludwig Qvarnström är lektor på Institutionen för kulturvetenskaper på Lunds universitet och ägnar sig framför allt åt forskning och undervisning inom konsthistoria och visuella studier.

 

2023-05-11: Lars Liljegren: August Strindberg i censurerad engelsk översättning. Lars Liljegren är lektor i engelska på Linköpings universitet med särskilt ansvar för engelska på ämneslärarutbildningen. Han har tre gånger utsetts till Årets lärarutbildare.

 

2023-05-25: Britta Geschwind: Förintelsens materiella vittnesbörd. Britta Z Geschwind är etnolog och forskare vid institutionen för Kulturvetenskaper i Lund, samt FoU-koordinator vid Sveriges museum om Förintelsen i Stockholm.

Fri entré, kom i tid

Åhörare betalar inte entréavgift, deltagandet är kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs. Däremot finns det begränsat antal platser, så var gärna på plats 15–20 minuter före start. Hjärtligt välkommen!

Föreläsningarna genomförs i Auditoriet på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen.

Så går det till

Varje föreläsning är cirka 40–45 minuter lång och avslutas med frågestund (cirka 15 minuter). Våra föreläsare avgör själva ifall de tillhandahåller åhörarkopior eller ej, Kulturen tillhandahåller inget material. Vi har begränsat antal platser, så kom gärna 15–20 minuter före start.

Om seminariet

Nordenstedtska seminariet är en serie fristående föreläsningar finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen, där både Kulturens personal och inbjudna föredragshållare presenterar pågående eller avslutade vetenskapliga arbeten med relevans för Kulturens verksamhet. Föreläsningarna genomförs kvällstid kl. 18–19 vid tio tillfällen under året då Kulturen har kvällsöppet.

Tidigare föreläsare

Ett urval av tidigare föreläsare i Nordenstedtska seminariet:

Mellan Gamla Stan och Södermalm
– 1000 år vid Söderström i Stockholm


Jan Kockum
Doktorand historisk arkeologi
Arkeologikonsult

Sverige – världsbäst på fika


Viveka Adelswärd
Professor emerita i kommunikation
Linköpings universitet

Trädgårdsproduktion vid 1500-talets
svenska kungsgårdar


Per Larsson
Fil dr ekologi, Intendent
Kulturen

Storgårdsbönder med slottsparksambitioner


Aja Guldåker
Arkeolog
Kulturen
Allan Gunnarsson
Landskapsarkiktekt, lektor
SLU Alnarp

Demokratins framtid


Sören Holmberg
Seniorprofessor i statsvetenskap
Göteborgs universitet

DNA inom arkeologi – möjligheter,
svårigheter och framtida utmaningar


Caroline Ahlström Arcini
Doktor medicinens historia, osteolog
Arkeologerna, Statens historiska museer

Elleholmsprojektet


Jimmy Juhlin
1:e antikvarie byggnadsvård
Blekinge museum

Kaffe – med mjölk?!


Håkan Jönsson
Lektor och docent etnologi
Lunds universitet

Karl XII – hjältekonung eller galning?


Bengt Liljegren
Lärare, historiker, författare

Sockensigillen i Skåne, Halland,
Blekinge och Bornholm


Mattias Karlsson
Fil dr historisk arkeologi, arkeolog
Kulturen

Kontakt

Seminariet arrangeras av Kulturen under ledning av Mattias Karlsson och Johan Hofvendahl. Du når oss på följande sätt:

Mattias Karlsson
Mattias Karlsson

Mattias Karlsson, [email protected], 046-35 04 45
Fil dr i historisk arkeologi. Arkeolog på Kulturen.

Johan Hofvendahl
Johan Hofvendahl

Johan Hofvendahl, [email protected], 046-35 04 25
Fil dr i språk och kultur. Forskningssamordnare på Kulturen.