2019 gjordes en arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael i Lund. Undersökningsplatsen är en del av det område där det tidigaste Lund började växa fram. Fynd och fragmentariskt bevarade byggnadslämningar samt en stor mängd avfallsgropar, som använts under lång tid, tyder på att kvarteret Sankt Mikael var bebyggt redan runt år 1000.
2019 gjordes en arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael i Lund. Undersökningsplatsen är en del av det område där det tidigaste Lund började växa fram. Fynd och fragmentariskt bevarade byggnadslämningar samt en stor mängd avfallsgropar, som använts under lång tid, tyder på att kvarteret Sankt Mikael var bebyggt redan runt år 1000.

Det var en gång... i Lund – Gertie Ericsson

Avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i Lund, i en tidig rural plats med en urban utveckling, som en del i ett omgivande landskap. Den tidigaste etableringen på platsen kommer att diskuteras, tillsammans med den första urbana utvecklingen, och den avslutas med inrättandet av ärkebiskopssätet.

Studien baseras främst på arkeologiskt dokumentationsmaterial och arkeologiska resultat från Lund. Den tidsmässiga avgränsningen är tiden från ca 800-tal till början av 1100-tal, i Lund och det omgivande landskapet. Gränsen nedåt är satt för att i nuläget är denna endast hypotetisk, och fortfarande gäller generellt tidigare dateringar från slutet av 900-talet.

Gertie Ericsson är forskarstuderande i arkeologi på Lunds universitet och arkeolog på Kulturen. Forskarutbildningen finansieras av Nordenstedtska stiftelsen.