En trave böcker: Timmerhus med historia.
Timmerhus med historia finns att köpa i museibutiken på Kulturen i Lund.

Timmerhus med historia: Berättelser om några hus på Kulturen i Lund – Gunilla Gardelin

På Kulturen i Lund finns nio liggtimrade hus från södra Sverige. I samband med restaureringar har ny kunskap framkommit genom undersökningar av husen och analyser av historiska kartor, arkivmaterial och litteratur som berör människor och platser där husen kommer ifrån. Kunskapen har sedan samlats i en bok som omfattar berättelser om husens ursprungsplatser och vilka förändringar de genomgått där och efter att de flyttats till Kulturens friluftsmuseum.

I boken lyfts frågor som vi ställts inför när vi restaurerat byggnaderna och hur vi valt att dokumentera. Publikationen belyser även hur vi arbetat med traditionella metoder i timmerhantverket, utifrån de spår av historiskt hantverk som vi kunnat studera i husen.

Gunilla Gardelin är fil. lic. i arkeologi och arbetar som verksamhetsutvecklare på Kulturen. Projektet finansierades av Nordenstedtska stiftelsen

Timmerhus med historia finns att köpa i museibutiken på Kulturen i Lund.