Harderberga säteri, som numera inrymmer Waldforskolan i Harderberga:
Hardeberga säteri, som numera inrymmer Waldforskolan i Harderberga: Foto: Aja Guldåker/Kulturen