Kulturens blogg

Restaurering av den mönstermurade tegelfasaden på Borgarhuset

Byggnadshantverkare Fredrik Gustavsson lägger ny fog på Borgarhusets mönstermurade fasad. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Byggnadshantverkare Fredrik Gustavsson lägger ny fog på Borgarhusets mönstermurade fasad. Foto: Olof Andersson/Kulturen

Borgarhuset uppfördes på Kulturen 1891, men byggdes efter medeltida förebilder av borgerliga hus. Det innebär bland annat att facken i detta korsvirkeshus är mönstermurade med bränt tegel. Våra byggnadshantverkare Olof och Fredrik murar nu om några fack helt, medan resten av facken bara får nya fogar av kalkbruk. Här kan du se lite bilder från arbetet!

Under medeltiden var det dyrt att bygga hus med bränt tegel i Skåne (då en del av Danmark). Det fanns gott om lera för att göra torkat lertegel, men det var ont om bränsle för att bränna teglet. En fasad med mönstermurat bränt tegel var alltså ett sätt att visa att man var förmögen.

Mönstermurade fack mellan korsvirket på Borgarhusets fasad. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Mönstermurade fack mellan korsvirket på Borgarhusets fasad. Foto: Olof Andersson/Kulturen

Sedan byggnadsställningarna kom på plats kring Borgarhuset har fönstren succesivt plockats ner för att målas, kittas och i vissa fall lagas. (Det berättar vi mer om i ett kommande blogginlägg.) Samtidigt har byggnadshantverkarna jobbat med att foga om tegelfacken med hydrauliskt kalkbruk. Några fack har varit lösa och har fått muras om från grunden, men de flesta fack behöver bara ny fog. Våra hantverkare Olof och Fredrik arbetar under handledning av murarmästare Henrik Nilsson, HN Byggnadsvård.

Tegelfacken fogas om. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Tegelfacken fogas om. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Tegelfacken fogas om. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Tegelfacken fogas om. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Här har ett helt fack tagits bort för att muras om. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Här har ett helt fack tagits bort för att muras om. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Ett fack muras om från grunden. Trekantslister håller teglet i facken på plats. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Ett fack muras om från grunden. Trekantslister håller teglet i facken på plats. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Här har ett fack murats om, alla stenar är på plats men kalkfogen har inte lagts på än. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Här har ett fack murats om, alla stenar är på plats men kalkfogen har inte lagts på än. Foto: Olof Andersson/Kulturen

Byggnaden har många fina trädetaljer, men de som sitter 10-11 meter upp är svåra att se när man står på marken. Uppe på byggnadsställningarna kan byggnadshantverkarna kontrollera skicket på nära håll, och skulpturerna är i bra skick med tanke på att de suttit på fasaden sedan 1891, utsatta för väder och vind. De kommer att målas med linolja för att hålla bättre för framtiden. Hela den svarta timmerstommen kommer att tjäras.

En av de träskulpturer som sitter högt upp på huset. Foto: Olof Andersson/Kulturen
En av de träskulpturer som sitter högt upp på huset. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Högst uppe i gavelspetsen på en av kuporna sitter en träskulptur av en drake, som du kan se i närbild på bilderna under. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Högst uppe i gavelspetsen på en av kuporna sitter en träskulptur av en drake, som du kan se i närbild på bilderna under. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Träskulptur föreställande en drake. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Träskulptur föreställande en drake. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Draken i närbild. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Draken i närbild. Foto: Olof Andersson/Kulturen

Byggnadshantverkarna har också lagat en liten del av takfoten. Ett mindre läckage hade skadat råsponten, men det är nu lagat och det enkupiga takteglet har lagts tillbaka.

En liten taklagning har gjorts också. Foto: Olof Andersson/Kulturen
En liten taklagning har gjorts också. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Byggnadshantverkarnas utsikt från byggnadsställningarna, över bland annat barockparterren, alltså de klippta buxbomshäckarna. Foto: Fredrik Gustavsson/Kulturen
Byggnadshantverkarnas utsikt från byggnadsställningarna, över bland annat barockparterren, alltså de klippta buxbomshäckarna. Foto: Fredrik Gustavsson/Kulturen

Vi genomför restaureringen av Borgarhuset tack vare medel från Margit och Lennart Carlssons stiftelse. Stort tack!

Läs mer:

Tidigare blogginlägg om restaureringen

Om Borgarhuset

Kulturmiljörapport 2019:14, Byggnadsantikvarisk förundersökning som gjordes inför restaureringen av Borgarhuset,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *