Kulturens blogg

Fönsterrenovering och Fönsterrenoveringens dag

Byggnadshantverkare Olof Andersson med ett av de blyfönster som tagits ned för renovering.
Byggnadshantverkare Olof Andersson med ett av de blyfönster som tagits ned för renovering. Foto: Kulturen

Vi håller på att renovera 103 fönsterbågar som sitter på Borgarhuset i vårt friluftsmuseum. Det kan ju vara lämpligt att berätta lite om det inför Fönsterrenoveringens dag som infaller 30 maj – fast här på Kulturen tjuvstartar vi med råd om renovering av äldre träfönster redan idag den 29 maj!

Mellan klockan 11.30 och 14.00 idag finns stadsantikvarie Henrik Borg och bebyggelseantikvarie Erik Blomqvist tillgängliga utanför entrén till Kulturen i Lund, beredda på att prata med husägare och andra intresserade. De kommer att förmedla kunskap om renovering och energieffektivisering av äldre träfönster, och även svara på frågor om bygglov och varsamhet gällande just fönster.

Tätvuxen fur och stormjärn

Men tillbaka till restaureringen av Borgarhuset, som vi börjat berätta om i två tidigare blogginlägg. Hela 103 fönster plockas ner för att renoveras. Fönsterbågarna är generellt av god kvalitet i tätvuxen kärnfura, vilket gör att de är relativt enkla att renovera. Några fönsterbågar hade dock röta i bottenstycket. De rötskadade bottenstyckena har därför ersatts med nytt virke av samma goda kvalitet.

Bottenstyckena har också justerats, slipats ner, om det har behövts för att det ska vara ett glapp mellan fönsterbåge och fönsterkarm. Om det blir för tätt blir det dels svårt att öppna fönstret, men det är också risk för att vatten då kryper in kapillärt, dvs sugs in mellan fönsterbåge och karm och stannar där.

Här ser man att fönstrets bottenstycke har virke har tagits ut ur stocken så att det får stående årsringar, vilket ger stabilare virke som inte rör sig så mycket. Träslaget är tätvuxen, fet (= fylld med harts och kåda) fur. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Här ser man att fönstrets bottenstycke har virke har tagits ut ur stocken så att det får stående årsringar, vilket ger stabilare virke som inte rör sig så mycket. Träslaget är tätvuxen, fet (= fylld med harts och kåda) fur. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Här har ett understycke på fönsterbågen bytts ut. Hörnbeslaget/gångjärnet ska sättas tillbaka. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Här har ett understycke på fönsterbågen bytts ut. Hörnbeslaget/gångjärnet ska sättas tillbaka. Foto: Olof Andersson/Kulturen

De blyinfattade glasen stabiliseras med hjälp av så kallade stormjärn som sitter spikade på utsidan av fönstret. Flera av stormjärnen har rostat med åren och blivit trådsmala. Vi har därför låtit  smedfirman Järnet i Elden göra några nya stormjärn som monteras och lödas fast av Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik AB.

Stormjärnen skyddas mot rost med hjälp av att linolja bränns in i järnet. De målas sedan med samma lineoljefärg som fönsterbågarna.

Rostiga stormjärn som ska bytas ut. De små rutorna i blyfönstren hålls ihop med blylister, men för att rutorna ska kunna hålla emot hårda vindar sätts också dessa stormjärn fast på utsidan. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Rostiga stormjärn som ska bytas ut. De små rutorna i blyfönstren hålls ihop med blylister, men för att rutorna ska kunna hålla emot hårda vindar sätts också dessa stormjärn fast på utsidan. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Kristoffer Åberg på Järnet i Elden smider stormjärn. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Kristoffer Åberg på Järnet i Elden smider stormjärn. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Kristoffer Åberg på Järnet i Elden smider stormjärn. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Kristoffer Åberg på Järnet i Elden smider stormjärn. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Stormjärnen under tillverkning. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Stormjärnen under tillverkning. Foto: Olof Andersson/Kulturen

Grön linoljefärg

Kulturens målare Rickard Öhman skrapar bort lös färg på fönsterbågarna och ersätter löst kitt med nytt linoljekitt.  Därefter målar han bågarna i tre strykningar med äkta linoljefärg. Genom rester av originalfärgen som sitter kvar oblekt i vissa vrår har bebyggelseantikvarie Erik Blomqvist letat fram en kulör som är så nära originalet som möjligt.

I bildtexterna kan du läsa lite mer!

Här har fönsterbågar målats med grön linoljefärg, en kulör som ligger så nära originalfärgen som möjligt. Foto: Olof Andersson/Kulturen
Här har fönsterbågar målats med grön linoljefärg, en kulör som ligger så nära originalfärgen som möjligt. Foto: Olof Andersson/Kulturen

Läs tidigare blogginlägg: 

Restaurering av Borgarhusets fasad och fönster

Restaurering av den mönstermurade tegelfasaden på Borgarhuset

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *