Kulturens blogg

Restaurering av Borgarhusets fasad och fönster

Borgarhuset innan restaureingen.
Borgarhuset innan restaureingen., bild från den antikvariska förundersökningen. Foto: Erik Blomqvist

Du kanske har sett att vi håller på att restaurera Borgarhuset i vårt friluftsmuseum? Byggnadsställningar är ju tyvärr inte diskreta, så har du varit här den sista veckan har du nog sett att arbete pågår.

Korsvirket ska tjäras, det mönstermurade väggteglet fogas om med nytt kalkbruk och de ca 100 fönsterbågarna ska målas. Fönstren på Borgarhuset har blyinfattade glas som hålls på plats med så kallade stormjärn. Flera av stormjärnen har rostat av och därför kommer en smed att smida nya kopior.

Restaureringen sker med medel från Margit och Lennart Carlssons stiftelse, det är vi väldigt tacksamma för!

Nästa vecka kommer vår timmerman/byggnadshantverkare Olof Andersson att berätta mer om fasadrestaureringen i text och bild här på bloggen.

Byggnadsställningarna runt Borgarhuset får vi stå ut med under en period, för att vi ska kunna restauerara huset och bevara det för framtiden.
Byggnadsställningarna runt Borgarhuset får vi stå ut med under en period, för att vi ska kunna restaurera huset och bevara det för framtiden. Foto: Olof Andersson/Kulturen

Borgarhusets historia

Borgarhuset uppfördes 1891 efter ritningar av Henrik Sjöström. Byggnaden uppfördes som en avbildning av ett förmöget borgerligt boende under renässansen, och inuti byggnaden skulle ett borgerligt stilideal från senmedeltid till 1800-talet ställas ut.

Samtidigt som byggnaden uppfördes skulle Lembkeska gården i Malmö, som låg i hörnet av Balzarsgatan och Södergatan rivas. Lembkeska gården, med anor från 1500-talet, utgjorde ett bra källmaterial till Kulturens historiserande bygge.

Teckning från 1939 av Einar Bager, som illustrerar Lembkeska gården under 1600-talet då den låg i Malmö. Entrén var försedd med så kallade bislagsstenar. Bilden är hämtad från Malmö museers digitala arkiv.
Teckning från 1939 av Einar Bager, som illustrerar Lembkeska gården under 1600-talet då den låg i Malmö. Entrén var försedd med så kallade bislagsstenar. Bilden är hämtad från Malmö museers digitala arkiv.

Läs mer: 
Inför restaureringen gjordes en antikvarisk förundersökning: Kulturmiljörapport 2019:14 Borgarhuset Kulturen i Lund. Klicka på länken för att komma till rapporten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *