Blekingegården-arkiv | Kulturen

Rekonstruerad spira på plats på Blekingegårdens tak

Under arbetet med att lägga nytt torvtak på Blekingegården har även andra småarbeten gjorts på taket. Vi har bland annat rekonstruerat en spira som satt ovanför takfönstret när gården stod på sin ursprungliga plats i Blekinge. Spiran hamnade på Nordiska museet i Stockholm i slutet av 1800-talet, men nu har vi fått arkivmaterial därifrån som hjälpt oss att rekonstruera en spira som är så trogen originalet som är möjligt. Intendent Per Larsson berättar mer i detta blogginlägg.

Läs hela blogginlägget, Rekonstruerad spira på plats på Blekingegårdens tak

Blekingegårdens brunn är komplett igen

Nu är Blekingegårdens brunn komplett igen! Det är några år sedan det sist fanns en anordning för att hämta vatten ur brunnskaret. Brunnsvinden (en slags hävarm) som nu kommit på plats ger förståelse för en av de dagliga och viktiga arbetsuppgifterna vid en gård, samtidigt som gårdsbilden från tidigt 1800-tal blir mer riktig.

Läs hela blogginlägget, Blekingegårdens brunn är komplett igen
Nyplanterad Rönn vid Måketorpsboden. Foto: Maria Bohlin, Kulturen

Träd planterade tack vare mecenatmedel

Tack till er som i år bidragit med mecenatmedel till plantering av lite större träd i friluftsmuseet på Kulturen i Lund! Träden planterades under senhösten och vi ser fram emot att se dem börja grönska i vår. Under 2020 samlar vi in mecenatmedel för att återställa Fideporten.

Läs hela blogginlägget, Träd planterade tack vare mecenatmedel