Kulturens blogg

Benen från undersökningen i kvarteret Sankt Mikael

Underkäke och kota från tumlare. Foto: Felicia Hellgren

Benmaterialet från kvarteret Sankt Mikael kommer främst från djur som levt i och omkring kvarteret. Djur var en stor del av människornas vardag under medeltiden, vilket syns tydligt eftersom ben är en av de fyndtyper vi har hittar mest av.

Boskap

Djur och människor levde nära varandra under medeltiden, även detta syns tydligt i materialet från kvarteret Sankt Mikael. De vanligaste djuren är boskapsdjur så som nötkreatur, får, getter och svin. Men man har också hållit höns och gäss, som förekommer i en större mängd. Även om benen oftast kopplas samman med matavfall, så är det lätt att glömma djurens andra funktioner som också haft stor betydelse. Till exempel: får producerar ull, nötkreatur och getter producerar mjölk, höns och gäss lägger ägg. Djurens skinn och ben har även tagits tillvara, för att kunna användas för att göra till exempel kläder eller föremål.

Kam av ben eller horn. Foto: Claes Hadevik

Pälsdjur

Hund och katt finns det gott om i kvarteret Sankt Mikael, även om de inte var lika omtyckta under medeltiden som de är idag. För vissa var hundar och katter skadedjur, vilket syns på spår som lämnats på benen, till exempel har en hund hittats med krosskador på sitt kranium som visar hur hunden troligtvis blivit ihjälslagen. Ibland togs även pälsen tillvara, även detta finns det tecken på i kvarteret Sankt Mikael eftersom ben från katter har hittats med små skärspår på. Trots detta ansågs de inte enbart som skadedjur, hundar användes ofta vid jakt eller bara som sällskapsdjur, medan katter kunde utnyttjas för att fånga gnagare som råttor och möss.

Ett mycket spännande fynd från kvarteret Sankt Mikael är det av en björnklo. Det är sällsynt att hitta björn inne i städer under medeltiden. Mest troligt är att det kommer från en importerad björnfäll som prytt ett golv eller en vägg.

Björnklo. Foto: Felicia Hellgren

Vilt

Vilt tillhör ovanligheten och hittas ofta i samband kopplade till hantverk. Föremål så som kammar är ofta gjorda av horn från kronhjort eller älg. Men det är inte enbart horn som har hittats i kvarteret Sankt Mikael, utan även ben som tyder på att man både jagat och ätit vilt. Ett tåben från ett mycket stort rådjur har hittats, vilket visar att man tagit tillvara på skinnet. Även mindre djur som till exempel bäver har hittats, vilket är ett ganska ovanligt fynd.

Tåben från rådjur. Foto: Felicia Hellgren

Utöver jakt i skogen har det även förekommit jakt på och vid havet. Fynd av både säl och tumlare visar att man har haft en varierande kost i kvarteret Sankt Mikael. Värt att poängtera är att både säl- och bäverkött jämställdes med fisk av den katolska kyrkan och fick därför ätas även under fastetiden, vilket gjorde att både bäver och säl var mycket eftertraktade under medeltiden. Både sälens skinn och bäverns päls var något man gärna använde, ett tecken på att så även är fallet i kvarteret Sankt Mikael är två ben från sälens fena som hittats här.

Ben från sälens fena. Foto: Felicia Hellgren

Ett annat intressant fynd som gjorts är det av uggla. Ugglor och andra rovfåglar kunde under medeltiden användas till falkenering, det vill säga jakt med rovfåglar. Möjligtvis är fyndet av uggla i kvarteret Sankt Mikael ett tecken på att man bedrivit jakt med rovfåglar.

Vingben från uggla. Foto: Felicia Hellgren

Text: Felicia Hellgren, osteolog från Arkeologerna (Undersökningen görs av Kulturen i samarbete med Arkeologerna och Sydsvensk Arkeologi)

2 kommentarer på “Benen från undersökningen i kvarteret Sankt Mikael

    1. Det är mycket intressant med en så bred artvariation och för tillfället är vi uppe på 23 däggdjur, 15 fiskarter och 12 fågelarter. Förhoppningsvis höjs siffran under grävandets gång så vi kan återkomma med fler spännande arter!

      Med vänlig hälsning
      Felicia, osteolog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *