Bild: Pernilla Frid, baserad på ett broderi av Johanna Kristina Johansson, som visas i utställningen.

I udstillingen En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus (En anden verden – kunst fra Sankt Lars Sygehus) vises lidt over 70 kunstværker skabt af indlagte patienter på Sankt Lars Sygehus, fra 1880-tallet og hundrede år frem. De patientskabte værker udgør et spændende og suggestivt materiale med fantasiæggende motiver og uventede kompositioner. På dansk er begreber som ”patientkunst” og ”outsiderkunst” blevet brugt om denne type af kunst.

Alle værkerne indgår i Region Skånes medicinhistoriske samling, som Kulturen forvalter på vegne af Region Skåne. At kalde værkerne for patientkunst er på en måde rigtigt nok, da de er skabt af patienter, der har været indlagt på sygehus. Samtidig vidner de om en skaberglæde og en vilje til at kommunikere, som er karakteriseret af almenmenneskelighed.

I nogle tilfælde har ophavspersonerne, fx Carl Fredrik Hill og Ernst Ljungh, en kunstuddannelse bag sig. Mange af værkerne har det til fælles, at de ikke tilhører den traditionelle billedverden.

Tilgængeligt materiale på sygehuset

Mange af værkerne er skabt med de materialer, som fandtes på sygehuset. Således er fx sygehusets røde mærkegarn blevet flittigt brugt. Samtidig har indstillingen til en mere fri og kunstnerisk kreativitet været afhængig af, hvilken afdeling patienterne var indlagt på. På sygehusets førsteklassesafdelinger var der god adgang til materialer til håndarbejde. Denne type arbejde blev nemlig betragtet som en del af rehabiliteringen, så patienterne kunne vende tilbage til hverdagen uden for sygehusets vægge.

På afdelingerne for almenheden var indstillingen derimod mere restriktiv. Der skulle patienterne først og fremmest beskæftige sig med nyttige ting, som bidrog til sygehusets drift og selvforsyning.

Fra lægevidenskabens interesse til kunstnernes

Forklaringen til, hvorfor værkerne oprindeligt blev gemt, er delvis, at lægevidenskaben i slutningen af 1800-tallet begyndte at interessere sig for dem ud fra et medicinsk perspektiv. Værker blev indsamlet og analyseret, men de videnskabelige resultater udeblev. Interessen for ”de sindssyges kunst” blev i stedet opfanget af en anden gruppe, nemlig kunstnere. Det særprægede, afvigende og unikke var efterstræbelsesværdigt inden for de avantgardistiske kunstbevægelser, som voksede frem i begyndelsen af 1900-tallet.

I 1940’erne formulerede den franske kunstner Jean Dubuffet et manifest, hvor han fremhævede den ”rå kunst” (”l’art brut”) som et ideal for hele kunstverdenen. I 1972 blev den første engelsksprogede bog om kunstformen udgivet, Roger Cardinals ”Outsider Art”.

Sankt Lars Sygehus

I den anden halvdel af 1800-tallet begyndte man at opføre store såkaldte sindssygehospitaler i Sverige. Et af dem var Lunds Hospital, som stod færdigt i 1879. Patienterne skulle ikke længere blot spærres inde, men derimod tilbydes pleje, frisk luft og hvile i lyse omgivelser under ordnede forhold. Det blev temmelig hurtigt tydeligt, at mange patienter ikke kunne helbredes. Derfor åbnede man i 1891 et ”Asyl” syd for Höje Å. Der placerede man dem, der blev betragtet som uhelbredelige. I 1931 skiftede hospitalet navn til Sankt Lars Sygehus.

Teksterne i udstillingen findes på svensk og engelsk.

Udstillingen er produceret af Kulturen i Lund.

Indgang via Ystadhuset.