Västra Vrams prästgård från 1700-talet och i bakgrunden Allmogehallen. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen