Montage Kulturen. Bilden på Louise Brooks kommer från en scen i filmen Pandora's Box, © Ullstein Bild

I udstillingen 2 tjugotal (2  tyverne) tager vi et nærmere kig på 1920’erne – en omvæltende tid, som på mange måder var begyndelsen på det moderne samfund. Via en tidstunnel føres de besøgende ind i 1920’erne, hvor de kan gå på opdagelse blandt forskellige temaer, både sjove og mere alvorlige. Gennem hele udstillingen præsenteres kvinder, som på forskellige måder sætter et aftryk samfundet i dette årti. Problemstillinger om vores egen tid, 2020’erne, bliver synlige, når man trækker skydedøre til siden.

Visuelt domineres udstillingen af 1920’erne. Avantgardistiske idéer inden for kunst, mode og design møder økonomisk udsathed og nødtørftige boligforhold. Vi viser mange forskellige typer genstande fra museets samlinger – lige fra smukt festtøj til kondompakker og en motorcykel. Her vises også en lang række billeder fra perioden, men også forskellige filmklip. Musik bidrager med et ekstra lag af tidens atmosfære.

1920’erne var en tid præget af frigørelse og fremtidstro, men også en tid med en stadigt hårdere tidsånd. Der findes ligheder med vores egne 20’ere – voksende økonomiske kløfter, polarisering, konspirationsteorier, mistro til en demokratisk styreform og en stigende indflydelse af populistiske politiske partier og voksende højreekstremisme.

Men der er også mange forskelligheder. Dagens forudsætninger er anderledes, end de var i 1920’erne, men vi ved, hvad udviklingen resulterede i dengang. Spørgsmålet er, hvordan vi forvalter den viden?

Udstillingen ser nærmere på temaer som boligforhold, film, mode, kunst, seksualitet, identitet, forbrug, arbejde, fritid, teknik og videnskab. Dagsaktuelle problemstillinger på samme tema kommer til syne, når man skyder døre til siden. Det er vores forhåbning, at det opmuntrer de besøgende til refleksion og samtale. I udstillingen hører man også stemmer fra elever fra Spyken-gymnasiet i Lund, som diskuterer emner, der føles vigtige for dem.

I udstillingen sætter vi fokus på omtrent tredive mere eller mindre kendte kvinder, som alle på forskellige måder påvirkede udviklingen i 1920’erne. Vi præsenterer videnskabsfolk, filmstjerner, kunstnere, politisk aktive, internationalt og nationalt kendte og ukendte kvinder og endda nogle med tilknytning til Lund.

Udstillingen 2 tjugotal (2 tyverne) rummer både det alvorlige og det sjove, højt såvel som lavt – alt sammen i en suggestiv stemning.

Udstillingen er produceret af Kulturen i Lund.
Vises den 23. april 2024 – januar 2026.
Teksterne i udstillingen findes på svensk og engelsk.