Färgkartor, penslar och handbok.
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Tillsvidare
2012–tillsvidare

Utställningen ByggnadsKulturen berättar om hur vi byggt under olika tidsperioder, vilka material, vilken teknik och vilka verktyg som har använts.

I utställningen visar vi sju väggar i genomskärning, där ena sidan visar exteriören och den andra interiören. Det blir en kronologiskt ordnad väggparad, där besökaren kan ta del av byggteknik, material, kulörer och tapeter från olika tidsperioder.

Skänkta föremål och berättelser

Vi visar även exempel på redskap och verktyg samt dokumentation kring olika byggnadsmaterial och byggprojekt. Utställningen har skapats med hjälp av personer som skänkt material, dokumentation och berättelser till museet, t ex ett helt originalkök från 1957 som skulle rivas i en villa på Kobjer i Lund. Delar av köket finns återuppbyggt i utställningen.

Koppling till friluftsmuseet

Utställningen ByggnadsKulturen fungerar även som en introduktion till friluftsmuseets kulturhistoriska byggnader från 1300-tal till 1900-tal för de som är intresserade av arkitektur, byggnadskultur och byggnadsvård. I utställningen hittar du Guide till ByggnadsKulturen, med fördjupade texter om väggarna i utställningen och i mitten en karta över Kulturen och beskrivningar av våra kulturhistoriska hus ur ett byggnadsvårdsperspektiv.

Vi vill både väcka ett intresse för byggnadsvård och förmedla kunskap och resurser till de som vill vårda sina egna hem eller planerar att renovera.

Fördjupningstexter

Här kan du ladda ner pdf:er med fördjupningstexter från utställningen.

Korsvirkeshus – från medeltid till 1880-tal

Lerstenshus – 1800-tal

Tegelvägg – omkring 1900

Regelvägg – omkring 1940

Villa – omkring 1975

Regelstomme med putsad fasad – omkring 2000

Passivhus – 2000-tal

Köket

Trädgården

Tapeter

Färg

Penslar

Trä

Isoleringsmaterial

Glas

 

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Brahehuset

Fasaden byggdes 1930 och är inspirerad av Brahehuset som byggdes på 1490-talet i Ystad
Läs mer
Visas i Brahehuset på Kulturen i Lund
2012–tillsvidare

  Ingång från Helsingborg-Halmstadhuset eller Wahlbomska huset

ByggnadsKulturen är den del av den stora utställningen Folkkonst & Design. Du går direkt in i ByggnadsKulturen genom Helsingborg-Halmstadhuset vid lekplatsen eller genom Wahlbomska huset. Du kommer också till utställningen om du går in i Folkkkonst & Design från Ystadhuset och följer utställningen på nedre plan.