Från delutställningen Bröllop! i Folkonst & Design.
Från delutställningen Bröllop! i Folkonst & Design. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Tillsvidare
Tillsvidare

I en utställning med flera delutställningar ger vi olika perspektiv på sydsvensk folkkonst med designperspektiv.

Dräktmod

Dräktmod visar den allra mest traditionella av våra klädedräkter. Det handlar om plagg som sett nästan likadana ut under århundraden; om plagg som varit ”inne” och ”ute” och som tillverkats av tyger som bevarats, ärvts och sytts om. Det som var vanligt förr, har idag blivit något alldeles unikt i en tid då det krävs mod för att vara folklig. Ålderdomligt eller alldeles modernt?

Bröllop!

Bröllop! tronar bruden från Ingelstad behängd med silversmycken. Runt henne finns åkdynor, stolar och andra föremål som tillverkats inför bröllop i Sydsverige från 1700-talets slut fram till mitten av 1800-talet. Ett antal moderna ting är kommentarer till de gamla.

Så har man alltid gjort! Det säger man ofta om traditioner, kanske särskilt om bröllop. I utställningen finns bröllopsfotografier från 1910 till 2010 med berättelser om brudparen. Vad är likt och vad är olikt? Vad är gammalt och vad är nytt?

Folkkonstens skapare

Folkkonstens skapare berättar om de som ”designade” den folkliga konsten förr. Då hade hantverkaren både formgivning och tillverkning i sin hand, men valfriheten var ändå begränsad. Vem gjorde konstnärliga föremål i det äldre bondesamhället? Vem hade tid att utsmycka och varför? Vad köpte man och vad gjorde man för eget bruk?

Utställningen berättar om skogens mångsysslande hantverkare, bysnickare som arbetade för en nära kundkrets, målare som vandrade med penslar och färg i en korg på ryggen, kvinnor som vävde för hemmet eller sydde ”på förtjänst”. Vi känner dem sällan vid namn, men vi kan berätta något om hur de levde, om kärleken till materialet och lusten att skapa.

ByggnadsKulturen

Utställningen ByggnadsKulturen berättar om hur vi byggt under olika tidsperioder, vilka material, vilken teknik och vilka verktyg som har använts. Utställningen presenteras på en egen sida

Utställningen har tidigare haft fler delutställningar, som tagits ner. 

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Ystadhuset

Ett bostadshus från 1847 har byggts om efter förebilder från två 1500-talshus i Ystad
Läs mer
Visas i Ystadhuset på Kulturen i Lund
Tillsvidare

  Tre ingångar

Du kan komma in i utställningen genom tre olika ingångar:
  • Via Ystadhuset, vid dansbanan nära Kulturens café (Huvudingång)
  • Via Halmstad-Helsingborghuset vid lekplatsen
  • Via Wahlbomska huset mitt i stadskvarteret (brun dörr)