Den här delen av Wahlbomska huset i korsvirke med tegelfyllningar var gatufasaden när huset låg på Kyrkogatan i Lund.
Den här delen av Wahlbomska huset i korsvirke med tegelfyllningar var gatufasaden när huset låg på Kyrkogatan i Lund. Nästa fasad i korsvirke med vita putsfyllningar är den ursprungliga gårdsfasaden. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Huset är byggt i slutet av 1700-talet på Kyrkogatan i Lund. Det har fått sitt namn efter Lunds äldsta konditori som öppnades av Magnus Wahlbom i slutet av 1830-talet.

När huset revs för att bereda plats åt ett bankpalats vid Stortorget bevarades det genom att flyttas till Kulturens friluftsmuseum. Det originella med räddningsaktionen var att korsvirkeshuset klövs längs mittaxeln och att hushalvorna placerades bredvid varandra. Det som en gång var gatufasaden ligger till vänster och gårdsfasaden till höger. När huset stod vid Kyrkogatan var det putsat.

Byggnaden fogades in i den stadshistoriska miljön på Kulturen 1913, och det smala huset inreddes med utställningssalar.

I huset finns idag utställningen Folkkonst & Design.

Plats på karta

Wahlbomska huset

Huset är byggt i slutet av 1700-talet på Kyrkogatan i Lund. Det delades på mitten när det flyttades till Kulturen.

Från platsen