Huset byggdes 1930. Fasaden mot lekplatsen är inspirerad av ett borgarhus i Halmstad och gårdsfasaden från ett hus i Helsingborg.

Helsingborg-Halmstadhuset byggdes för att skapa mer utställningsutrymme, och fogades till Borgarhuset.

Plats på karta

Helsingborg-Halmstadhuset

Huset byggdes 1930. Fasaden mot lekplatsen är inspirerad av ett borgarhus i Halmstad och gårdsfasanden från ett hus i Helsingborg.