Maj månad i friluftsmuseet. Foto: Jessica Ljung, Kulturen

Kulturen i Lund är ett regionalt museum. Det innebär att Kulturen har ett geografiskt ansvar med fokus på kulturhistoria i Skåne, ett ansvar som vi axlar i samarbete med Malmö museer och Regionmuseet Kristianstad. Det innebär också att vi erhåller årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne, med utgångspunkt från kulturpolitiska mål på nationell och regional nivå.

Nationella kulturpolitiska mål

De aktuella nationella kulturpolitiska målen är:

  1. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
  2. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
  3. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Regionala kulturpolitiska mål

De aktuella regionala kulturpolitiska målen är:

  1. Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets
  2. Alla ska ha möjlighet att delta i Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

För att nå målen arbetar Region Skåne med ett antal strategier samt två prioriterade  målgrupper: barn och unga samt nationella minoriteter.

Kulturen har också fyra profilområden att jobba med regionalt. Dessa är:

  1. ABM-frågor (Arkiv, Bibliotek och Museer)
  2. forskning och utveckling
  3. tillgänglighet
  4. samordning av förvaltningsplaner