gammal svartvit bild av Herrehuset
Herrehuset, det första huset som Kulturen köpte. Foto Per Bagge, ur Universitetsbiliotekets bildsamlingar, Lunds universitet

1882 grundade Georg Karlin tillsammans med några medhjälpare en samling, som övertogs av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Föreningen hade stiftats samma år av de Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska Förening samt Lunds Landsmålsföreningar. Under de första åren hade föreningen museiliknande verksamhet i flera olika lokaler i Lund.

Kulturens första hus

1890 köptes den fastighet som idag kallas Herrehuset, med ett stort bostadshus, damm, trädgård och lusthus. Bostadshuset gavs en ny barockfasad och ett antal andra byggnader flyttades till området. Fyra av dessa skulle berätta om det gamla riksdagssystemet indelat i adel, präster, borgare och bönder. 1892 invigdes Kulturen i Lund som Sveriges och världens andra friluftsmuseum. I byggnaderna visades samlingarna ordnade efter olika teman.

Museet växer

Under de kommande åren köptes de intilliggande fastigheterna. Stadskvarteret byggdes upp i omgångar 1907-30. Idag utgår verksamheten från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt kulturhistoriskt material som världskultur. I de drygt trettio kulturhistoriska byggnaderna visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, ett säsongsöppet café och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet.

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!

Bli medlem

Som medlem i Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) kan du besö...
Läs mer