Sommar i parken. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Kulturen erhåller årligen verksamhetsbidrag från Lunds kommun och vår verksamhet är anpassad till Lunds kommuns kulturpolitiska mål.

Kulturen får årligt verksamhetsbidrag från Lunds kommun, och de står också för driften av museets byggnader inom Lunds kommun (värme, vatten och el). Utöver detta har vi ett särskilt avtal om att Lunds kommun ska bidra med extra medel för eftersatt underhåll på byggnaderna, samt ett tillfälligt bidrag från och med 2012 för att påskynda restaureringsarbetena på de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.

Kommunala kulturpolitiska mål

Lunds kommuns kultur- och fritidsförvaltning arbetar just nu på att ta fram ett nytt kulturpolitisk program i samverkan med andra kommunala förvaltningar samt i dialog med det lokala kulturlivet och Lunds universitet.