Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturens medlemmar utgör grunden för vår verksamhet. Som medlem har du rösträtt vid vårt årsmöte och är med och tar beslut som påverkar Kulturens framtid. På årsmötet väljs även representanter till Kulturens styrelse. Kom dit och lär känna andra medlemmar och museets ledning och styrelse!

Kulturens styrelse 2018–2019

Representanter valda av föreningen:

Bengt L Andersson, ordförande
Lars Wetterberg, vice ordförande
Gustav Olsson, verksamhets- och museichef
Lena Leufstedt
Eric Hamilton
Hanne Mannheimer
Gustaf Lorentz
Carl Piper
Alexandra von Schwerin

Region Skånes representanter:

Ulf Nilsson (FP) med suppleant Stefan Sandberg (MP)
Ingrid Jägerhed (S) med suppleant Ronny Johannesen (M)

Lunds kommuns representanter:

Lars V Andersson (C), suppleant Elvira Mehic (S)
Lars Andrae (S), suppleant Eva Hergens (KD)

Personalrepresentanter:

Karin Hindfelt, DIK
Lars Tedenbrant, Vision

Arbetsutskott:

Bengt L Andersson (ordförande)
Lars Wetterberg
Hanne Mannheimer
Gustav Olsson

Kulturens årsmöte 2019:

Måndag den 3 juni kl 18.00 i Auditoriet i Vita huset.

Årsmöteshandlingar 2019