Delar av Kulturens styrelse 2023. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Kulturens medlemmar utgör grunden för vår verksamhet. Som medlem har du rösträtt vid vårt årsmöte och är med och tar beslut som påverkar Kulturens framtid. På årsmötet väljs även representanter till Kulturens styrelse. Kom dit och lär känna andra medlemmar och museets ledning och styrelse!

Kulturens styrelse 2023–2024

Representanter valda av föreningen:

Sverker Lindberg, ordförande
Lars Wetterberg, vice ordförande
Gustav Olsson, verksamhets- och museichef
Lena Leufstedt
Eric Hamilton
Hanne Mannheimer
Gustaf Lorentz
Klemens Ganslandt
Pia Jönsson Rajgård

Region Skånes representanter:

Aqba Ar Rawa (S)
Petra Kuritzén (M)

Lunds kommuns representanter:

Gun Jönsson (C)
Rasmus Törnblom (M)

Personalrepresentanter:

Lena Aurivillius Hector, DIK
Lars Tedenbrant, Vision

Arbetsutskott:

Sverker Lindberg (ordförande)
Lars Wetterberg
Hanne Mannheimer
Gustav Olsson

Bli medlem

Som medlem i Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, organisationsnummer 845000-0842) kan ...
Läs mer