Delar av Kulturens styrelse våren 2022. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Kulturens medlemmar utgör grunden för vår verksamhet. Som medlem har du rösträtt vid vårt årsmöte och är med och tar beslut som påverkar Kulturens framtid. På årsmötet väljs även representanter till Kulturens styrelse. Kom dit och lär känna andra medlemmar och museets ledning och styrelse!

Kulturens styrelse 2021–2022

Representanter valda av föreningen:

Bengt L Andersson, ordförande
Lars Wetterberg, vice ordförande
Gustav Olsson, verksamhets- och museichef
Lena Leufstedt
Eric Hamilton
Hanne Mannheimer
Gustaf Lorentz
Klemens Ganslandt
Solfrid Söderlind

Region Skånes representanter:

Ingrid Jägerhed (S)
Hans Svedell (M)

Lunds kommuns representanter:

Lars V Andersson (C)
Sebastian Jaktling (S)

Personalrepresentanter:

Mats Engström, DIK
Lars Tedenbrant, Vision

Arbetsutskott:

Bengt L Andersson (ordförande)
Lars Wetterberg
Hanne Mannheimer
Sebastian Jaktling
Gustav Olsson

Bli medlem

Som medlem i Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) kan du besö...
Läs mer