Delar av Kulturens styrelse våren 2022. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Kulturens medlemmar utgör grunden för vår verksamhet. Som medlem har du rösträtt vid vårt årsmöte och är med och tar beslut som påverkar Kulturens framtid. På årsmötet väljs även representanter till Kulturens styrelse. Kom dit och lär känna andra medlemmar och museets ledning och styrelse!

Årsmöte 2023

Vi välkomnar alla Kulturens medlemmar till föreningens årsmöte torsdag 15 juni kl 18 i Auditoriet. Verksamhetsberättelse och årsredovisning kan hämtas ut i entrén/receptionen fr o m 29 maj. Förboka gärna plats till mötet.

Kulturens styrelse 2022–2023

Representanter valda av föreningen:

Sverker Lindberg, ordförande
Lars Wetterberg, vice ordförande
Gustav Olsson, verksamhets- och museichef
Lena Leufstedt
Eric Hamilton
Hanne Mannheimer
Gustaf Lorentz
Klemens Ganslandt
Pia Jönsson Rajgård

Region Skånes representanter:

Ingrid Jägerhed (S)
Hans Svedell (M)

Lunds kommuns representanter:

Lars V Andersson (C)
Sebastian Jaktling (S)

Personalrepresentanter:

Lena Aurivillius Hector, DIK
Lars Tedenbrant, Vision

Arbetsutskott:

Sverker Lindberg (ordförande)
Lars Wetterberg
Hanne Mannheimer
Sebastian Jaktling
Gustav Olsson

Bli medlem

Som medlem i Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, organisationsnummer 845000-0842) kan ...
Läs mer