Kulturens blogg

Fler ledtrådar om det tidiga Lund från kvarteret Kulturen 4

Figur 1. Museichef Gustav Olsson tillsammans med avdelningschef Conny Johansson Hervén inspekterar fältarbetet sommaren 2021. Nu står det ett nästan färdigbyggt hus här. Foto Sebastian Boström. Kulturen

Sommaren 2021 gjorde Kulturen en arkeologisk undersökning inom kvarteret Kulturen 4, vid Tomegapsgatan i Lund. Här skulle det byggas ett hus, vilket gav oss möjlighet att gräva efter fler ledtrådar om staden Lunds etablering och utveckling. I takt med att byggarbetet på tomten börjar avrundas så går också Kulturen in i slutskedet med det arkeologiska efterarbetet. I det här blogginlägget berättar arkeolog Sebastian Boström mer om fynden från undersökningen.

Kvarteret Kulturen är beläget i den nordöstra delen av Lunds medeltida stad och runt om kvarteret sträcker sig gator av medeltida ursprung.  Norr om kvarteret ligger Tomegapsgatan, som löper från Sankt Annegatan i väst till platsen för Sankt Thomas gap i öst, vilket under medeltiden var den nordöstra passagen genom stadsvallen och vallgraven.

Gårdar och hagar utanför stadskärnan

Den medeltida stadskärnan var koncentrerad runt Stortorget och domkyrkan, och kvarteret Kulturen låg något utanför stadskärnan i ett område som under medeltiden till stor del utgjordes av gårdar och hagar. Vid den arkeologiska undersökningen påträffades också flera odlingslager samt djurben. I anslutning till odlingsjordarna framkom också bostäder och spår efter hornhantverk.

I den västra änden undersökningsområdet dokumenterades resterna av ett grophus. Det som återstod var en stor grop och ett lager lera i botten som utgjort bostadens golv. I golvet hittade arkeologer spår efter matlagning som djurben, fiskfjäll och olika sädeskorn. Längst husets ena kortsidan nedgrävt i ett stenlagt lergolv påträffades också ett något mer uppseendeväckande fynd i form av pärlor gjorda av glas, bärnsten och en bergkristall.

Skrivredskap

I samma område framkom också en tangent från ett musikinstrument och ett skrivredskap i ben. I det medeltida Lund var papper och papyrus en dyr och svåråtkomlig vara. Därför skrev man ofta först på en bräda belagd med vax för att sedan renskriva texten på ett mer bestående material.

Skrivredskapet som påträffades vid undersökningen var utformad för att skriva på vax, med en spetsig skrivdel och en platt knivliknande sida som användes för att jämna till ytan. Den sidan av redskapet som använts för att jämna ut vaxet var också dekorerat med vad som ser ut som en profil av ett människoansikte i en kåpa.

Skrivredskapet (styli) i ben. Foto Nelly Hercberg, Kulturen.

I den östra delen inom undersökningsområdet växte en något annorlunda bild av kvarteret fram. Här dokumenterades tre avfallsgropar med omkring 500 kohorn. Den stora mängden horn antyder att det utförts någon form av hantverk på platsen. Kanske har man här producerat hornskedar som sedan sålts inne i staden. Från denna del av undersökningsområdet insamlades också nålar av ben och metall, kammar av horn och en stor mängd keramik.

Dåtidens nöjen

Den arkeologiska undersökningen gav också en inblick i dåtidens nöjen. Under ett lergolv som framkom intill Tomegapsgatan påträffades en tärning gjord från en valrosstand och en liten keramikhäst. Ett litet hål på undersidan av hästen gör att den kan fästas på en pinne, och den användes troligtvis för dockteater.

Den lilla keramikhästen. Foto Nelly Hercberg, Kulturen.

Skiftet mellan vikingatid och medeltid

Utifrån fynden har bebyggelsen daterats till skiftet mellan vikingatid och medeltid. Därmed ställer sig kvarteret Kulturen 4 till raden av bebyggelselämningar som senaste åren upptäckts i utkanten av den tidigmedeltida stadskärnan. I ljuset av dessa lokaler blir det också aktuellt att på nytt diskutera stadens etablering och tidiga utbredning.

Nu återstår det för oss på Kulturen att sammanställa alla dateringar och packa alla fynd. Några av fynden som den lilla hästen och skrivredskapet kommer också att ingå i Kulturens medeltidsutställning Metropolis – Lund på medeltiden när utställningen öppnar igen den 18 februari!

Text: Sebastian Boström, arkeolog på Kulturen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *