Bakom kulisserna

Återplantering av alléträd

I december fick vi hjälp av arborister att ta ner en död ask då vi också passade på att beskära övriga träd i vår allé som leder upp mot Gamlegård på Östarp. Vi lät spara en ganska hög stubbe efter asken… Läs mer »

Köar för att komma in på scenen

En tom scen, en kö av  färdigklädda som väntar på att få komma in… Vi är mitt i arbetet med att montera Staged Fashion, en utställning som är producerad av Falkenbergs Museum. Även om det inte är vår egen utställningsproduktion… Läs mer »

Facebook