Hökeriet är ett av Kulturens besöksmål, men det är föreningen Hökeriets vänner som håller det öppet.

Hökeriets vänner

Hökeriets vänner håller butiken öppen och sköter även den lilla serveringen. Ordförande är Gunilla Jerndell, telefon: 0708-918 616, e-post: gunilla.jerndell@gmail.com

Kontakt fastigheten:

Lars Salminen

Personlig information

Staben

Lars Salminen

Fastighetschef

Kontakt förpackningssamlingen:

Charlotte Åkerman

Personlig information

Samlingar och produktion

Charlotte Åkerman

Avdelningschef

Övriga frågor

För övriga frågor hänvisar vi till växeln på Kulturen i Lund 046-35 04 00.