Hökeriet exteriör
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

@hokerietlund #hokerietlund på Instagram