Kulturens blogg

Skyddstältet över Onsjöstugan borta – vad har hänt därunder?

Onsjösutgan efter lagningsarbetena. Foto: Kulturen.
Onsjösutgan efter lagningsarbetena. Foto: Kulturen.

Nu är skyddstältet över Onsjöstugan nedtaget. Under ett par månader har timmermännen Fredrik, Kristoffer och Olof arbetat med att göra lagningsarbeten på ryggåsstugan. De har tagit ner det gamla taket, huggit och hyvlat lejder, lagat åsar, ersatt skadad väggtimmer, monterat tillbaka innertaket och ersatt en takstol i dåligt skick. Slutligen lades takpapp över det renoverade taket. I september kommer en extern firma att lägga på enkupigt återanvänt taktegel.

Arbetet har dokumenterats i både text och bild, och här visar vi bilder från hela arbetsprocessen som har ”gömts” under skyddstältet.

De två första bilderna nedan visar Onsjöstugan innan restaureringsarbetet började. Sedan revs sommarstuge-delen, som inte är ursprunglig, innan skyddstältet sattes upp. De följande två bilderna visar ställningar och skyddstak och de två sista bilderna visar Onsjöstugan efter lagningsarbetena, när skyddstältet tagits ner.

Klicka på miniatyrbilderna i inlägget för att se dem i större format, med bildtext!

 

Nedmontering av tak

Timmermännen började med att ta ner takpapp och råspont. Sedan var det dags att ta ner takstolarna. Det finns fem äldre takstolar bevarade. De äldre takstolarna har kompletterats med nya under 1980-talet. För att inte behöva montera ner åsarna och södra gaveln, stämpades åsarna upp.

Takbrädorna märktes och monterades ned. De förvarades på övre våningsplanet i ställningarna i samma ordning som de legat på taket. Det finns några takbrädor som kan vara ursprungliga eller åtminstone äldre. Det kunde vi konstatera utifrån hur de var konstruerade.

Därefter påbörjades arbetet med nedmontering av några väggtimmer i norra gaveln, för att kunna ersätta skadat väggtimmer.

Profilierad takbräda som kan vara original
Lejderna

Takbrädornas läge har markerats av på lejderna (de timmer som ligger över väggtimren vid takfoten) som skulle ersättas, för att underlätta arbetet med att överföra måtten till de nya lejderna. De gamla lejderna var inte konstruerade på rätt sätt och är inte ursprungliga. De nya har utformats så som de borde sett ut och är därmed bredare. Virket hyvlades med oxhyvel (se tidigare blogginlägg). Vi valde att göra en profil på lejdens insida av samma slag som den som finns på en tvärgående bjälke mellan stugans rum och köket. I lejderna gjordes urtag för stolpar i väggarna.

 

Väggtimmer och åsar

Två väggtimmer i norra gaveln var skadade och skulle ersättas. Väggtimren har huggits lika de timmer som de ersätter. Det undre nya väggtimret höggs med en prismatisk rygg, medan det övre timret höggs slätt. Bilningen gjordes med skånsk bila. I väggtimret som håller åsarna gjordes urtag. Åsarnas yttre del i norr lagades. Tidigare lagningar hade förankrats med järn, men nu lagade vi med en träkonstruktion med en kilformad bredare del som låsning.

Åsarnas yttre del i norr lagades

 Innertaket återmonteras

Innertaket monterades och fästes i de nya lejderna och i åsarna. Urtagen i lejderna gjordes efterhand och anpassades till takbrädorna, som sattes tillbaka precis som de tidigare suttit. Vi valde att sätta lumppapp över innertaket för att ta bort ljusinsläpp, eftersom vi valde att inte göra en traditionell isolering av innertaket. Genom att ta bort ljusinsläpp i glipor mellan brädorna har vi ändå kunnat skapa en upplevelse av bostadens inre miljö, så som den kan ha varit i stugan från början.

 

Över innertaket lades lumppapp för att ta bort ljusinsläpp
Nya takstolar

Under restaureringsarbetet visade det sig att vi behövde ersätta en takstol samt komplettera ytterligare en. Vi valde att hämta ekvirket från Kulturens ägor på Östarp. Gavlarna ”klämdes” fast mellan takstolarna för att säkerställa stabiliteten av väggtimret. Därefter fästes råspont på takstolarna. Stickespån spikades längs nederkanten. Spånen är tillverkade av undertryckt gran. För att de inte skall spricka när de spikas fast så fuktas de. Det understa lagret spån läggs med fibrerna i ”fel” riktning, så att spånet buktar lätt uppåt. Nästa lager läggs med fibrerna så att spånen buktar nedåt. Det understa lagret hjälper då det andra lagret spån att hållas ganska rakt på den del som sticker ut. Över taket har lagts takpapp och i september börjar takläggningen med enkupigt återanvänt taktegel och de arbetena görs av en extern firma.

Takpapp spikas på östra takfallet

Takpapp på västra takfallet

Text: Gunilla Gardelin, kulturmiljöutvecklare på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *