Kulturens blogg

Nedmontering och tidsdatering

Nedmontering av Onsjöstugans sommarstugedel
Nedmontering av Onsjöstugans sommarstugedel.

Arbetet med restaureringen av Onsjöstugan fortsatte i slutet av förra veckan och början av den här veckan med nedmontering av den så kallade sommarstugan, som tillfogades ryggåsstugan i början av 1900-talet. Det har du kanske läst om i Skånska Dagbladet eller Sydsvenskan? Idag påbörjade vi den dendrokronologiska provtagningen för att tidsdatera virket från sommarstugedelen.

Sommarstugan, som nu har monterats ned, bestod av byggnadsdelar från flera olika hus av okänd ålder och härkomst. För att få bättre kunskap om ålder och eventuellt varifrån virket kommer har vi tagit prov för dendrokronologisk analys, det vill säga årsringsdatering. Analyserna genomförs av Hans Linderson, Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Längre fram kommer vi också att ta prover på ryggåsstugan som tros vara från 1700-talet.

I filmklippet nedan ser du en glimt av arbetet med årsringsdateringen. Förutom Hans Linderson syns Kulturens timmerman Fredrik Gustavsson och projektledare Gunilla Gardelin.

På bilden nedan ses Onsjöstugan med den så kallade sommarstugan till höger, precis innan den delen av byggnaden monterades ned. Här har torvtaket redan tagits bort.

Nedmontering av den så kallade sommarstugan

Bilderna nedan visar olika steg i nedmonteringen av sommarstugan. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

 

Läs mer: 
Blogginlägg om Onsjöstugan
Onsjöstugan ska skildra sin egen historia, artikel i Skånska Dagbladet
Två byggnader till i projektet, artikel i Skånska Dagbladet
Det var en gång en liten stuga…, artikel i Sydsvenskan

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.