Kulturens blogg

Provmålning av grön färg till staketet

Just nu provmålar vi staketet som ska sitta runt Vita huset (entréhuset) med olika pigment för att byggnadsantikvarie Carita Eskeröd ska kunna välja exakt vilken grön färg hon vill ha. Kika gärna in i målartältet bakom Helsingborg-Halmstadhuset i stadskvarteret och titta på de provmålade staketsektionerna! Det är hantverkare från Folkes Bygg & Byggnadsvård som arbetar med renoveringen och målningen av staketet och du får gärna ställa frågor till dem om deras arbete.

Vi har alltså tänkt oss en grön färg på smidesstaketet och entrégrindarna. Valet av färg grundar sig på en skriftlig uppgift i William Karlsons bok Från Lund och Lundagård om att smidesgrindarna från 1700-talet har varit gröna för att efterlikna ädlare material som mässing och brons.

Det var Carl Hårleman som ritade grindarna på 1740-talet, för placering i Lundagård. När grindarna var nytillverkade 1748 skulle de målas med ”grön och god oljefärg” och när de målades om 1806 ska färgen ha varit ”mörk celadongrön oljefärg”. Grindarna har sedan målats om många gånger, de senaste gångerna med svart färg. Staketet är tillverkat med Hårlemans grindar som förlaga, och muren, grindarna och staketet sattes upp runt Vita huset inför invigningen 1929 av det då nya södra området av Kulturen.

Förutom de skriftliga källorna om en ursprunglig grön färg har vi också hittat färgfragment på våra 1700-talsgrindar. De liknar den uppstrukna ”Grindgröna” som du kan se på en av bilderna, men är kanske lite ljusare. Men fragmenten kan också ha blivit ljusare med tiden.

Vi provstryker nu olika blandningar med gröna pigment och vitt. Kromoxiden är ett 1800-tals pigment och Verona grönjord är ett pigment som fanns på 1700-talet. I 100 % är den väldigt laserande och inte så hållbar, men med vitt pigment ökar hållbarheten.

Vad tycker du om de gröna färgerna?

Läs mer: 
Renovering av muren 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.