Kulturens blogg

Runstenarna fick omvårdnad

Runstenarna framför vårt entréhus har fått lite omvårdnad. Thorgunn Snædal på bilden är antikvarie och runolog vid Runverket vid Riksantikvarieämbetet. Hon har koll på alla runstenar i Sverige och åker runt och ser till att de är i gott skick, och när det behövs målar hon i runorna.

Torgeir reste denna sten
Här är det Dalbystenen som Thorgunn Snædal jobbar med. Som namnet antyder är runstenen funnen i Dalby här i Skåne. Den är daterad till 900-talet, men det är okänt vem som har ristat in runorna. Översatt till modern svenska står det så här på stenen: ”Torgeir reste denna sten för Steinkel, sin fader, en god bonde, som länge skall ligga i högen”.

Sjunkit ner i marken
Riksantikvarieämbetet har också stenkonservatorer som lagar skador. De var här innan Thorgunn och rätade upp Dalbystenen eftersom den sjunkit ner i marken. De satte också fast en bit på en annan sten.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.