Kulturens blogg

Renovering av muren

Nu ska vår mur äntligen bli hel och fin igen! Muren och smidesstaketet har omgärdat Vita huset och entrén sedan 1927 och har med tiden slitits hårt, och även påverkats av trädens växande rötter. Under sommaren och hösten 2013 restaureras muren, staketet och grindarna. Smidesstaketet och grindarna från 1700-talet kommer att rengöras och sedan målas i grönt, som sannolikt var grindarnas ursprungliga färg. Våra besökare är välkomna att ställa frågor till hantverkarna.

  
  
Klicka på bilderna för att se dem i större format 

Grindar från 1700-talet
Staketet kring Vita huset inte alltid sett likadant ut, på ett foto från 1901 kan man se ett trästaket på en naturstensmur. Dagens mur med smidesstaket är från 1927, men grindarna har en äldre historia. De tillverkades för Lundagård redan 1748 efter ritningar av Carl Hårleman. Kring 1929 sattes de på plats vid Kulturen.

Vi känner inte säkert till vilken färg grindarna hade ursprungligen eller 1929, eftersom all gammal färg verkar vara bortblästrad. Men sannolikt var de gröna eftersom smide sällan eller aldrig målades svart före 1900. I dekorativa sammanhang var järnet vanligen en ersättning för dyrare material, framför allt brons. Den svarta färgen introducerades under det nationalromantiska skedet på 1910-talet.

Slitage av tid, väder och trädrötter
Man kan tydligt se att muren är sned, vilket beror på att trädens rötter har skapat förskjutningar i marken. Vissa murpelare måste demonteras helt och sättas upp på nytt, andra behöver bara putslagas och målas. Murens puts har också fått sprickor på grund av att järnet i smidesstaketets fästen har rostat och expanderat. När staketet sätts fast i murpelarna igen, efter renovering, kommer vi att använda rostfria infästningar för att undvika den typen av sprickor i framtiden.

Sommarens restaureringsarbete
Arbetet med muren och staketet börjar på den södra sidan, till höger om man står vänd mot ingången. Arbetsytan inhägnas innan smidesstaketet plockas ner för att blästras. Vi provar sedan några olika grundningar på smidet, och avslutar med grön linoljefärg. Det gamla smidet i grindarna rengörs varsamt med borste innan de får ny färg. Murpelarna demonteras, putslagas och målas. I början av juli räknar vi med att den södra sidans smidesstaket ska kunna sättas tillbaka. Arbetet med den del av muren som står framför restaurangen påbörjas i augusti. Där kommer det att sättas upp skydd för att smuts och damm inte ska yra in över restaurangens gäster.

Naturstensmuren och tegelmuren
Naturstensmuren längst söderut kommer också att lagas i sommar. Den består till stor del av Hardeberga-sten, från ett stenbrott i Lunds kommun vid Hardeberga. Vi fyller på med ny Hardeberga-sten där det behövs och fyller i fogarna.

På muren finns den sällsynta ormbunken Murruta, Asplenium ruta-muraria. Den ska få fortsätta att växa på muren där det är möjligt utan att konstruktionen äventyras. Murrutan finns på några andra ställen på Kulturen också.

Tegelmuren norr om restaurangen fram till spiraltrappan ska också lagas. Fogarna fogas om och takpannorna på krönet byts om de är sönder eller saknas. Resten av muren kommer vi att renovera längre fram i tiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.