Kulturens blogg

Nu börjar arbetet med att återställa Fideporten!

Bilder på Fideporten ur Kulturens arkiv.

Nu börjar vi arbetet med att återställa Fideporten, som en gång var entré in till friluftsmuseet. Porten monterades ned i början av 2000-talet och ersattes med den enklare träporten som sitter där idag. Under en period kommer ni att se avspärrningar inne på norra området, men det kommer bli så fint när det är klart!

Fideporten har sin förlaga i de medeltida stigluckorna vid Fide kyrka på Gotland, se bilden nedan.

Stiglucka vid Fide kyrka, Gotland. Foto Einar Erici, 1915.

När Helgo Zettervall restaurerade eller snarare byggde om tornen i Lunds domkyrka 1868–1880 blev det ett överskott av huggen sandsten. Antagligen skänktes stenen till Kulturen och 1909 uppfördes den så kallade Fideporten, då mellan Dekanhuset och Uranäsboden, där den dåvarande entrén in till friluftsmuseet låg. (Då hade Kulturen ännu inte utökats med det södra området, där vårt nuvarande entréhus Vita huset ligger). Muren längs Adelgatan uppfördes först 1929 så när Fideporten uppfördes fanns här ett spjälstaket. Ni kan se spjälstaketet på bilden nedan, fast bilden är tagen längre ner på Adelgatan, vid Lindforska huset.

Adelgatan 1906, Lindforska huset, notera spjälstaketet.
Fideporten vid Adelgatan mellan Dekanhuset och Uranäsboden innan den flyttades.

Det går att se spår efter den gamla placeringen av porten i muren mot Adelgatan. År 1953 flyttades Fideporten närmare Bosebo kyrka och kom på så sätt att utgöra en del av den sakrala miljön kring kyrkan. Se bilden nedan.

Fideporten flyttad närmare Bosebo kyrka. Det är denna placering som Fideporten nu kommer att få igen.

När det nu är dags att återställa porten är det ett pussel som ska läggas! Tyvärr är dokumentationen från nedmonteringen bristfällig men ett rikt bildmaterial kommer att vara till hjälp för hantverkarna.

Ett pussel ska läggas. Foto: Kulturen

Murmästare Henrik Nilsson kommer utföra arbetet och till sommaren hoppas vi kunna välkomna brudpar genom Fideporten till Bosebo kyrka och Kulturen. Extra fint är det också att Fideporten med sandsten från domkyrkan kommer att vara på plats när domkyrkan fyller 900 år 2023!

Text: Lena Hector, bebyggelseantikvarie på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *