Kulturens blogg

Måketorps väggar restaureras

Timmerman Olof Andersson i arbete med Måketorpsbodens väggar
Timmerman Olof Andersson i arbete med Måketorpsbodens väggar

Våra timmermän jobbar vidare med att restaurera Måketorpsbodens väggar. När de når taket kommer de att göra en paus i arbetet med just detta timrade hus, eftersom torvtaket inte går att lägga förrän till hösten.

När vi jobbade med de nedersta väggtimren var vi tvungna att försiktigt lyfta hela byggnaden, som du kan läsa om i ett tidigare blogginlägg. Tyvärr var vi tvungna att byta de nedersta timren, eftersom de var alltför skadade. Vi sparar så mycket vi kan, men vissa bitar måste bytas ut. Det är ett ganska knepigt pussel att sedan passa ihop det gamla timret med nya bilade stockar.

Kristoffer Aamand Frederiksen och Fredrik Gustavsson passar in en ny knut i väggkonstruktionen.
Kristoffer Aamand Frederiksen och Fredrik Gustavsson passar in en ny knut i väggkonstruktionen.

På bilden nedan och i videoklippet jobbar timmermännen med att ta ner en stock som är för hög för att passa in i ”väggpusslet”. De gör då först så kallade tvärhugg eller skyrhugg som man ser i videoklippet. På så sätt delar man upp den massa som ska huggas bort i kortare partier. Sedan drivs yxan längs med träet i kraftiga ”klapphugg”, så att stora sammanhängande bitar, så kallade skulkar, lossnar och faller ner. Detta kan man läsa mer om i August Holmbergs byggnadslära, red. Lena Palmqvist, Peter Sjömar och Maria Wall.

Fredrik Gustavsson och Olof Andersson hugger spår, så kallade skyrhugg, i ett väggtimmer.
Fredrik Gustavsson och Olof Andersson hugger spår, så kallade skyrhugg, i ett väggtimmer.

 

Här nedan beskrivs arbetsmomenten för att hugga ut en bjälke eller ta ner en stock som är för hög. Bilden är hämtad ur August Holmbergs byggnadslära, red. Lena Palmqvist, Peter Sjömar & Maria Wall.

Beskrivande bild ur August Holmbergs byggnadslära.
Beskrivande bild ur August Holmbergs byggnadslära. Klicka på bilden för att se den i större format!

Timmermännen har också varit i Kullskogen för att välja träd till mer timmer. De kommer snart att tillbringa några dagar ute i skogen för att bila stockar av de fällda träden.

Utvalt och markerat träd ute i Kullaskogen.
Utvalt och markerat träd ute i Kullaskogen.

Om du besöker Kulturen i Lund är du välkommen att se på när timmermännen arbetar, och ställ gärna frågor! Det ingår i deras arbete att berätta för våra besökare hur de jobbar.

Läs om Måketorpsboden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.