Kulturens blogg

Restaureringen av Måketorpsboden har startat

Med hjälp av domkrafter lyfte vi byggnaden för att kunna ta ut rötskadat timmer. Foto: Ulrik Hjort Lassen/Kulturen.

Kulturens förrådsbod från Måketorp i  Småland har länge varit i stort behov av att restaureras. Nu kan vi äntligen förverkliga projektet. Vår ambition är att försöka bevara så mycket som möjligt av byggnaden och laga så lite som möjligt. Samtidigt måste vi tänka på att skapa stabilitet i konstruktionen där den försvagats på grund av röta i vissa timmerstockar. På bilden ovan lyfts byggnaden med hjälp av domkrafter, för att kunna ta ut rötskadat timmer.

Golvplanken
För att underlätta arbetet med restaureringen lyfte vi ut golvplanken som förvaras under ett skyddande tak. Vi passade samtidigt på att dokumentera dem och inventera i vilket skick de är, för att få en uppfattning om ifall vi måste byta ut någon planka. De flesta visade sig vara i gott skick.

Klicka på miniatyrbilderna för att se dem i större format med bildtexter

Följarna
Två vertikalt ställda stolpar på var sin sida av en vägg, och som bultas ihop kallas för följare. De har som uppgift att hålla samman en konstruktion som av någon anledning blivit försvagad. Följarna som satts upp på Måketorpsboden fungerade som stabilisering av byggnaden i samband med att vi lyfte upp byggnadens östra sida något, för att kunna ta ut de tre nedersta timren som var rötskadade.

Klicka på miniatyrbilderna för att se dem i större format med bildtexter

Lyftet
Under två dagar lyfte vi långsamt upp byggnadens östra del med domkrafter (översta bilden). Lyftet genomfördes av fem timmermän och arbetet leddes av timmerman Karl-Magnus Melin från Knadriks Kulturbygg. Arbetsgruppen bestod av Henrik Sundahl från Knadriks Kulturbygg, Ulrik Hjort Lassen, Örjan Hörlin och Fredrik Gustavsson från Kulturen.

Arbetet gick till så att vi placerade domkraftarna under följarna och lyfte några centimeter i taget. Inuti byggnaden var fyra långa och sex korta stämp monterade, som skruvades åt efter varje lyft för att fördela tyngden från byggnaden. Samtidigt kontrollerade vi kontinuerligt att inga skador uppstod i byggnaden. Därefter upprepades arbetsmomentet tills vi hade lyft byggnaden omkring 17 centimeter på ena sidan.  När lyftet var helt klart stabiliserade vi upp den östra väggen.

Timmerlagningar
Nu har vi börjat lyfta ut de skadade timmerstockarna i byggnadens östra vägg. Det nedersta timret var så pass skadat att vi är tvungna att byta hela. De övriga två lagar vi, för att spara så mycket av det ursprungliga timret som möjligt. På insidan av timret finns mycket spår från hela tillverkningsprocessen av timret, från att detta fälls i skogen till färdigt väggtimmer. Det gör att det är viktigt att bevara dessa spår för att kunna få fram så mycket kunskap som möjligt om arbetsprocessen med att bygga ett hus med liggande timmer.

Klicka på miniatyrbilderna för att se dem i större format med bildtexter


Kom gärna förbi och se hur arbetet fortskrider med lagning och byte av skadat timmer! Du kommer också att kunna läsa fler inlägg om arbetet här på Bakom kulisserna.

Text: Gunilla Gardelin, Kulturmiljöutvecklare på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *