Kulturens blogg

HBTQI, mångfald och genus i samlingarna

Fotografi av fyra unga män i kostymer som sitter tätt tillsammans, en av dem sitter i knät på en annan. Foto: Ida Ekelund, ur Kulturens samlingar.
Foto: Ida Ekelund, ur Kulturens samlingar

Under november pågick det ett spännande projekt på Kulturen som handlar om att se över representationen i våra samlingar utifrån perspektiv som HBTQI, mångfald och genus. Det är viktigt att alla människor finns representerade i museet för att möjliggöra en mer nyanserad bild av historien och för att kunna lyfta föremålens ofta mångsidiga betydelser

Det är framförallt jag, Carolin Brigelius, praktikant på museet som arbetat med projektet och som därmed fått ynnesten att gräva i museets samlingar efter dolda berättelser och nya perspektiv. Där hittade jag det här fotografiet taget av Ida Ekelund i hennes atélje på Stora Gråbrödersgatan 12 i Lund.

Intimt fotografi

I den nuvarande beskrivningen som finns om fotografiet i vår databas Carlotta kan vi läsa att det är taget av Ida Ekelund i hennes ateljé i Lund. Vi får veta fotografiets storlek, dess material samt fotografiska teknik. Vidare finns det en rad motivord som beskriver en del av det vi faktiskt kan se i bild som till exempel tidning, kostym, fluga, person och man. Men det vi också kan se som inte framkommer i beskrivningen är att det är ett ganska intimt fotografi där fyra unga män sitter i varandras knä, de håller armarna om varandra och har blickarna vända mot varandra.

Nyanserad bild av manlighet

Den här kortfattade informationen om fotografiet och dess motiv fick mig att vilja veta mer. Jag började ställa frågor till fotografiet. Vad är det vi inte får veta och vad mer kan vi egentligen säga? Utmanar det här fotografiet på något sätt de föreställningar vi har och de normer som finns i samhället gällande vad som anses maskulint? Kan det här fotografiet lyfta och visa på en mer nyanserad bild av manlighet? Vilka ord och begrepp kan användas i beskrivningen för att öka sökbarheten och öppna upp för fler och helt andra läsningar av fotografiet?

Vi vet inte hur det kommer sig att dessa män valde att låta Ida Ekelund fotografera dem tillsammans eller hur det kommer sig att de sitter som de gör. Det utesluter däremot inte att fotografiet kan ha en mångfald av betydelser, läsningar och associationer och att dessa kan variera beroende på vem som är betraktare, i vilket sammanhang eller utifrån vilket perspektiv man tittar på det.

Insikter för fortsatta arbetet

Projektet har lett till en mängd intressanta frågeställningar och insikter som vi kommer ta med oss i det fortsatta arbetet med samlingarna. Förhoppningen är att det ska leda till att vi kan visa upp en allt mer mångfacetterad bild av historien och att vi tillsammans kan skapa ett kulturarv där en mängd berättelser kan ta form och tillåtas att existera på lika villkor.

Text: Carolin Brigelius. Studerar museologi vid Lunds universitet. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *