Kulturens blogg

Flytt av Ängslada till Örnanäs kulturreservat

Timmerstockarna markeras för att kunna plockas ned och sättas upp i Örnanäs. Foto Kristoffer Åberg.

Nu under sensommaren arbetar Kulturens timmerman Olof Andersson tillsammans med smeden Kristoffer Åberg (Järnet i Elden) med att flytta en ängslada i norra Skåne. Kulturens bebyggelseantikvarie Lena Aurivillius Hector är antikvarisk medverkan och berättar här om arbetet.

 

Lägg musen över bilden för att se bildtexten!

Ängsladan stod ursprungligen på Örnanäs gårds ägor i Örknereds socken, men skänktes till Broby hembygdspark 1925. Med hjälp av bidrag från länsstyrelsen är det nu dags att flytta tillbaka ängsladan till Örnanäs som ligger i norra Skåne, i Osby kommun. Örnanäs är Skånes första kulturreservat och bildades 2006.

Ängslador är ovanliga i Skåne och idag håller de på att helt försvinna i kulturlandskapet.

Ängsladan när den står i Broby hembygdspark. Foto Lena Aurivillius Hector.

Ängsladan är troligen uppförd vid slutet av 1700-talet och är en liten kvadratisk timrad byggnad med sadeltak belagt med vass. Ladan har så kallade dubbelhaksknutar, vilket är en ovanlig knut för enkla ängslador. Fotträna (syllen) är av ek och de övriga stockarna är av fur.

Redan i mars månad förbereddes arbetet genom att hugga och bila gran till läkt i skogen i Örnanäs. Läkten har sedan stått och torkat under vår och sommar och kommer nu användas till takläkt. Arbetet utfördes efter de beskrivningar som finns i August Holmbergs Byggnadslära.

Läkthuggning i skogen i Örnanäs i mars månad. Foto Kristoffer Åberg.
Läkten har stått och torkat i skogen i Örnanäs sedan mars. Foto Lena Aurivillius Hector.
Beskrivning av läkthuggning, från August Holmbergs Byggnadslära.

När arbetet med flytten påbörjades nu i augusti revs först det gamla vasstaket som senast lades om 1999, då med moderna metoder och sågad läkt. Takstolen var förstärkt och sparrarna visade sig vara kraftigt rötskadade och kommer till stor del att behöva bytas ut. När ängsladan är flyttad till Örnanäs kommer vasstaket bindas på traditionellt vis med hasselkäppar och vidjor.

Det gamla vasstaket är nedrivet och blottar den sågade läkten. Foto Olof Andersson.

Ladans timmerstockar har märkts upp, fotats och plockats ned stock för stock. Vid arbetet med nedtagningen av ladan upptäcktes äldre numreringar på timret från när ladan plockades ner på 1920-talet. Både takkonstruktion och timmer kommer att behöva kompletteras med nytt virke, som hämtas från skogen i Örnanäs.

Timmerstockarna markeras för att kunna plockas ned och sättas upp i Örnanäs. Foto Kristoffer Åberg.
Ängsladan plockas ner. Foto Olof Andersson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *