Kulturens blogg

Rågen har skördats på Kulturens Östarp

Kärvar med skördad råg. Foto Per Larsson, Kulturen

Råg var den huvudsakliga grödan på Östarp under lång tid, och framför allt under 1800-talet, som är den tid vi gestaltar på korsvirkesgården Gamlegård och kulturlandskapet som omger den. Igår skördades årets råg med lie. Intendent Per Larsson berättar mer i detta blogginlägg.

Rågfält på Östarp. Foto Per Larsson, Kulturen

Rågen vi odlar på Östarp är en lantsort som kallas ”Östgöta gråråg” (NGB6918) och är uppförökad från ursprungsmaterial som kommer från Nordgen. Sorten finns omnämnd under 1700-talet och kom att bevaras, mycket för att den var så bra att den fick bli jämförelsematerial gentemot nyförädlade sorter kring förra sekelskiftet. Målet med odlingen på Östarp är att använda bekräftade lantsorter, på samma sätt som de djur vi håller på Östarp under sommarhalvåret är lantraser.

Skörden sker med lie och den avslagna säden binds i kärvar. Säden eftertorkar i kärvarna stående på fältet, innan de körs in och tröskas vid ett senare tillfälle.

Trädgårdsmästare Robin Joo slår med lie. Foto Per Larsson, Kulturen

Så som kärvarna är ställda på bilden är en så kallad ”skyl” eller ”gubbe”. Traditionellt kring Östarp torkades kärvarna i rader av 10 par som stod mot varandra och det kallades ”trave”. Men då kärvarna gjordes något större än vanligt passade det bättre att ställa dem i skyl.

Rågen kommer tröskas, bland annat för hand med slaga på säsongsavslutningen på Kulturens Östarp den 27 augusti och sädeskornen blir till utsäde för nästa års skörd. Halmen kommer främst användas för att lägga som ryggning på Gamlegårds tak.

Text och bild: Per Larsson, intendent på Kulturen i Lund

Kulturens Östarp är vårt friluftsmuseum i Sjöbo kommun.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *