Kulturens blogg

Ett skört kulturarv

Kruka i lergods tillverkad 1829 på Mariebergs Lervarufabrik, ur Kulturens samlingar. Foto: Kulturen
Kruka i lergods tillverkad 1829 på Mariebergs Lervarufabrik, ur Kulturens samlingar. Foto: Kulturen

Lergodset var förr vanligt i de svenska hemmen. Skålar, fat, krus, krukor, muggar och terriner användes till vardags. De blev lätt kantstötta och sprack. De dekorerade faten och krukorna var dyrbarheter och lagades ofta. Den här krukan som är tillverkad 1829 är ett exempel på ett lagat kärl.

Krukan är tillverkad på Mariebergs Lervarufabrik, som grundades 1804 på egendomen Marieberg i Västra Alstads socken utanför Trelleborg. Gården ägdes av regementspastorn i Malmö, Bernt Peter Santesson, som fick tillstånd att anlägga en lerkärlsfabrik. Leran på hans marker var av bra kvalitet, vilket var en förutsättning för tillverkningen av lerkärl och kakelugnar. De producerade även tegelsten, men fabriken lades ner redan 1858.

Detalj av kruka i lergods som är omsorgsfullt lagad med järnklammer, s k sinkning.
Detalj av kruka i lergods som är omsorgsfullt lagad med järnklammer, s k sinkning. Foto: Kulturen

Lagning med järnklammer

Hur krukan gick sönder vet vi inte, kanske trillade den ner från en hylla i skafferiet och innehållet åkte ut på golvet. Den omsorgsfulla lagningen med järnklammer, s k sinkning, vittnar om att det var en värdefull och sannolikt mycket uppskattad kruka i någons hem. Skulle vi klara av att utföra en sådan avancerad lagning idag? Krukan kan du se i vår utställning Folkkonst & Design: Formfröjd.

Text: Anna Lindqvist, intendent på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *