Kulturens blogg

Arkeologi vid Domkyrkan i Lund

Arkeolog jobbar vid trappan vid Domkyrkans sydöstra hörn, som håller på att tas ner. Foto: Kulturen
Arkeolog jobbar vid trappan vid Domkyrkans sydöstra hörn, som håller på att tas ner. Foto: Kulturen

Den som bor i Lund har kanske sett att det pågår markarbeten vid Domkyrkan? Självklart är också Kulturens arkeologer på plats!

På grund av sättningar i marken har trappan vid Domkyrkans sydöstra hörn blivit instabil och är i behov av att åtgärdas. Sedan ett par veckor har domkyrkoförvaltningen gjort markarbeten för att försöka identifiera källan till problemet. Nu är de också i full färd med att ta ner trappan på det södra transeptet.

Vi gör en byggnadsarkeologisk dokumentation av trappan och murverket som framkommer bakom den. Samtidigt dokumenteras de arkeologiska lämningarna i marken som berörs.

Domkyrkan har utgjort den medeltida stadens absoluta epicentrum så vi förväntar oss spännande resultat. I marken finns rester av byggnadsdelar som tidigare hängt ihop med Domkyrkan, men också gravar. Området öster om kyrkan ansågs vara den förnämsta platsen på kyrkogården att bli begravd på, här låg man nära altaret.

Text: Adam Hultberg, arkeolog på Kulturen

Domkyrkans öppna visningar av platsen

Domkyrkan erbjuder gratis öppna visningar vid grävplatsen, där Melissa Isla Venegas, Domkyrkoguide och arkeolog, berättar om fynden och vad de betyder. Välkommen att delta!

Datum:

  • 5 oktober kl 15.00
    6 oktober kl 15.00
    7 oktober kl 15.00
    8 oktober kl 15.00
    9 oktober kl 15.00

Fortsätt följa Kulturens arkeologer här på bloggen och på instagram: @kulturens_arkeologer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *