Kulturens blogg

Arkeologi och Lunds äldre historia i Kulturens årsbok 2021

Foto: Emma Holmgren, Kulturen

Nu är den här: "Arkeologi – Kulturens årsbok 2021", med tolv spännande nyskrivna artiklar på temat (lunda)arkeologi. Du som är medlem får den gratis, den som inte är medlem kan köpa den i vår museibutik.

Arkeologin har i stort sett från första början varit en väsentlig del av Kulturens kulturhistoriska verksamhet. Intresset är stort bland allmänheten för den fortlöpande dokumentationen av Lunds äldre historia, det märkte vi inte minst under den omfattande arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund 2019. Kulturens årsbok 2021, Arkeologi, ger smakprov på den mångfacetterade verksamhet och diskussion som utgör arkeologin av idag.

Artiklarna är skrivna av arkeologer och osteologer, de som dagligdags arbetar med att dokumentera det underjordiska Lund, och gör analyser och presentationer av tillvarataget material. Allt fyndmaterial måste sättas in i ett sammanhang, med hjälp av tidigare fynd, arkivmaterial, laboratorieanalyser och forskningsrapporter. Här får läsaren insyn i delar av detta pussel.

Till exempel berättar arkeologen och osteologen Helene Wilhelmson om sina analyser av skelett från tusenåriga gravar, som ger kunskap både om hur personerna har levt och hur de har dött. Författaren och kulturjournalisten Maria Küchen ger ett annat perspektiv på samma kvarlevor. De hittades nämligen precis utanför författarens hem på Stora Sigridsgatan i Lund, i oktober 2017. Det är en reflekterande och välformulerad text.

Arkeolog Johan Wallin arbetar med gravfynd på Stora Sigridsgatan 2017. Foto: Kulturens arkeologer.

Arkeolog Aja Guldåker berättar om tillgången på vatten i Lund under olika tider – bäckar, brunnar, dammar, kanaler och kulvertar. Kulturens timmerman Olof Andersson berättar om undersökningen av bevarade träkistor från 1000 – och 1100-talet, som hittades på Västra Mårtensgatan i Lund sommaren 2020. Totalt presenteras tolv nyskrivna artiklar på temat arkeologi.

 

Linnea Lidh och Olof Andersson rensar fram två hela träkistor som påträffades i Västra Mårtensgatan i juni 2020. Foto: Kulturens arkeologer.

Årsboken finns att köpa i museibutiken på Kulturen i Lund. Har du inte möjlighet att besöka Kulturen kan du mejla [email protected], för att be att få den skickad med post, mot portoavgift.

Alla som är medlemmar i Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) får årsboken gratis.

Du kan ta del av våra årsböcker från 1935–2018 här på vår webb, som pdf:er.

Bokens omslagsbild (ovan) är från en utgrävning 1906, i kvarteret Sankt Mikaels södra del, där stadens dominikankonvent låg på medeltiden. Nere i schaktet står Kulturens museichef Georg Karlin, försjunken i sina anteckningar. Till höger om honom sitter Gurli Karlin, Georgs hustru. Längst till vänster står ett välkänt original i det akademiska Lund, Heinz Hungerland, lektor i tyska vid Lunds universitet och amanuens på Kulturen i början av 1900-talet. Idag är det arkeologer i hjälmar och neongula varselkläder snarare än kostymer och flotta hattar i schakten, men en rad nyfikna spanare vid avspärrningen är sig likt. Foto: Kulturen, Lundaarkivet.

I Lund har ca 10 000 gravar undersökts av arkeologer! Det är flest i Norden. De har tillhört de många sockenkyrkorna och klostren i staden och kan i huvudsak dateras till medeltid. Här ovan en akvarellteckning av en grav från 1906, gjord av Kulturens grundare Georg Karlin.

1984 påträffades denna läderväska (bilden ovan) tillverkad av hästhud med en dekorativ ram av hål på jämna avstånd, vari ett läderband trätts. Väskor brukade fästas i ett bälte och innehöll personliga ägodelar. Just denna väska innehöll en kam. Fyndet påträffades i en brunn, där det bevarats under flera hundra år. Väskan med kammen är daterad till tiden 1300–1400-tal. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *