Mönster och bilder gjorda av elever på gymnasieskolan Spyken.
Tidigare
22 apr, 2023 – 20 aug, 2023

I den här utställningen har elever från gymnasieskolan Spyken i Lund skapat egna verk med utgångspunkt i några av Kulturens permanenta utställningar. Fokus har legat på olika konsthistoriska uttryck kopplat till förra sekelskiftet i fotografi, design och måleri.

I utställningen Jag ser dig – fotograf Ida Ekelund har eleverna arbetat med fotohistoria, identitetsfrågor, symboler och den fysiska gestaltningen genom att inspireras av Ida Ekelunds fotografiska verk.

I utställningen Modernismen – En ny konst. En ny värld har eleverna analyserar det futuristiska konstspråket genom en semiotisk analys av GAN:s (Gösta Adrian-Nilssons) verk.

I utställningen ByggnadsKulturen har eleverna inspirerats av historiska tapeter och mönster och har gjort egna tolkningar med kopplingar till nutida design.

Projektet har pågått under höstterminen 2022 och involverar olika klasser på Spyken som läser bild- och medieinriktning.

Ansvariga lärare i projektet:
Rosita Irengård, lärare i Fotografi (Fotografiska självporträtt)
Lara Sanna, lärare i Bild och Form Specialisering (Målningar)
Charlotta Svärd, lärare i Bild och Formgivning (Mönsterdesign)

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset
22 apr, 2023 – 20 aug, 2023

  Utställning av gymnasieelever

Detta är en utställning gjord av elever på gymnasieskolan Spyken i Lund. Den visas på andra våningen i Vita huset (entréhuset).