Tillsvidare
Tillsvidare

Lunds två modernistiska pionjärer – målaren GAN (Gösta Adrian-Nilsson) och silversmeden Wiwen Nilsson – ledsagar oss genom modernismens idéer i denna utställning.

Den moderna människan

Modernismen är sprungen ur det moderna livet och den moderna människans villkor. Konsten blev en samlande kraft för en värld i förändring. I utställningen lyfts de visionära idéerna, framtidstron och viljan att med konsten förändra världen. Modernismen hyllade den nya maskinkulturen, revolten, kraften i det fysiska arbetet och sexualiteten. Samtidigt fanns sökandet efter andliga värden och en helhetssyn på konsten och samhället.

Demokratisk konst

I utställningen ger vi oss ut på en resa till 1900-talets första hälft, genom periodens alla konstnärliga uttryck i arkitektur, måleri, konsthantverk, design, film och scenkonst. Ni får en inblick i den engelska Arts & Crafts-rörelsen och idéerna om en demokratisk konst. GAN-s möte med de tyska Der Sturm-konstnärerna visar deras betydelse. Det tyska 1920 och 30-talet speglas i Bauhaus-skolans verksamhet i Weimar och Dessau med design i stålrör och nysilver. 

Möts i Paris

Paris är konstens arena på 1920-talet med världsutställningen 1925. I Paris möts Wiwen Nilsson och GAN våren 1924 och inleder ett konstnärligt samarbete och en livslång vänskap. GAN och Wiwen får stor betydelse för svensk konst när modernismens idéer omsätts här hemma i Sverige. I ett ”öppet arkiv” och en databas i utställningen finns fler teckningar och skisser av C.F. Hill, GAN och Wiwen Nilsson.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset på Kulturen i Lund
Tillsvidare