Föredrag om kvarteret Sankt Mikael

Förra året (2019) genomfördes en stor arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund. Vi visste i förväg att den tomt som vi skulle undersöka vid reformationen 1537 var en del av stadens Dominikankonvent (”svartbrödrakloster”) som grundades på 1220-talet. Delar av Dominikanernas kyrka undersöktes i början av 1900-talet, men detta var första gången som det gjordes en större undersökning av konventets norra delar och ekonomibyggnader.

Ett tjugotal arkeologer och andra specialister från flera institutioner har deltagit i arbetet med att försöka besvara frågorna kring, bland annat, klosteretableringen och vad som hände i området efter reformationen. I föredraget presenterar vi några av resultaten och berättar hur de kan nyansera bilden av Lund under äldre tid och öka vår förståelse av Dominikankonventet.

Detta föredrag livestreamades på facebook och det var allra första gången vi provade att göra det. Vi lärde oss MASSOR och kvalitén kommer att bli mycket bättre nästa gång! Stefan Larssons introduktion gick inte ut på rätt ställe, så det är inspelat igen i efterhand.

Vill du titta närmare på bilderna från föredraget kan du öppna pdf:en nedan, som innehåller alla powerpoint-bilder som visades!

Bilderna från föredraget